Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

26. 1. 2023 10:20

Vyhodnocení naplňování priorit českého předsednictví v Radě EU

Česká republika předsedala Radě EU v době, kdy se Evropská unie vyrovnávala s důsledky války na Ukrajině a pandemie covidu-19. Jejich vlivem členské státy Unie a jejich obyvatelé v těchto měsících čelili vážné ekonomické a energetické krizi, stejně tak jako neklidné situaci na mezinárodní scéně.

Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila pět hlavních programových priorit. Uplynulý půlrok ukázal, že šlo nejen o oblasti, kde byla potřeba bezprostřední a rozhodná reakce, ale rovněž o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet maximální společné úsilí, aby EU v dobách nestability obstála.

V návaznosti na konec českého předsednictví vláda dne 4. ledna 2023 schválila materiál k vyhodnocení předsednictví ČR v Radě EU. Součástí tohoto materiálu byl také dokument Naplňování priorit Českého předsednictví v Radě EU, který shrnuje pokrok, jehož Česká republika dosáhla za šest měsíců svého předsednictví v Radě EU v prioritách stanovených v Programu českého předsednictví v Radě EU podle jednotlivých formací Rady.

Schválený dokument je ke stažení ve třech jazykových verzích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie