Aktuality

4. 1. 2023 11:04

Vláda schválila materiál k vyhodnocení předsednictví ČR v Radě EU

Vláda schválila ve středu 4. ledna 2023 materiál obsahující první vyhodnocení českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES). Cílem schváleného materiálu je shrnout hlavní výstupy CZ PRES bezprostředně po jeho skončení a v odůvodněných případech rovněž nastínit další možné kroky či poučení pro přípravu třetího českého předsednictví.

V souvislosti s ukončením historicky druhého předsednictví ČR v Radě EU, které probíhalo od 1. července 2022 do 31. prosince 2022, vláda schválila ve středu 4. ledna 2023 materiál zabývající se prvním komplexním vyhodnocením českého předsednictví.

Schválený materiál je složen ze tří částí. První část materiálu se věnuje naplňování obsahových priorit CZ PRES, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 15. června 2022. Druhá část materiálu se zabývá logistikou a organizací. V této části je obsažen komplexní přehled činností Úřadu vlády ČR jakožto centrálního koordinátora českého předsednictví ve vztahu k přípravě a průběhu předsednických akcí, které proběhly ve druhé polovině roku 2022 na území ČR. Tato část reflektuje rovněž průběžný stav vyhodnocení čerpání centrálního rozpočtu a personálního zabezpečení CZ PRES.

Poslední část schváleného materiálu sumarizuje kulturní akce, které proběhly v rámci českého předsednictví a to jak v online, tak v offline prostředí a přináší přehled veškerých komunikačních aktivit souvisejících s CZ PRES.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie