Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

21. 3. 2022 17:15

Povědomí o českém předsednictví nadále stoupá, rezonují hlavně bezpečnostní otázky, tvrdí poslední průzkum STEM

Úřad vlády ČR obdržel výsledky již druhého průzkumu veřejného mínění od ústavu empirických výzkumů STEM, který navázal na první průzkum ze srpna minulého roku. Cílem bylo získat odborně podložený náhled do aktuálního stavu povědomí a nálad veřejnosti v kontextu blížícího se českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) a dlouhodobé informovanosti o evropských záležitostech.

Otázky, které byly součástí průzkumu, se zaměřovaly jak na obecné povědomí o CZ PRES a hodnocení připravenosti na něj, tak na konkrétní témata spojená s evropskou politikou, členstvím ČR v EU a budoucím směřováním ČR na poli mezinárodní politiky v globálním kontextu.

Průzkum přinesl následující klíčové poznatky:

  • Povědomí o předsednictví dále stoupá ve všech demografických skupinách. Začátkem února o blížícím se českém předsednictví vědělo již 58 % dotázaných.
  • Největší podporu mají témata ze sociální oblasti a vybrané bezpečnostní otázky (například ochrana dětí před sexuálním zneužíváním a ochrana vnějších hranic EU před ilegální migrací).
  • Důležitými tématy v kontextu mezinárodní politiky jsou stabilizace situace na Ukrajině a energetická soběstačnost Evropy.
  • Veřejnost dlouhodobě vnímá klimatickou agendu především skrze viditelné dopady na stav české krajiny, a tak se témata spojená se zadržováním vody a kvalitou lesů umísťují vysoko na žebříčku priorit.

Průzkum se zabýval také mediálním rozměrem, konkrétně otázkami, které se pojí se způsobem konzumace informací, tudíž popularitou jednotlivých typů médií, mediálním publikem a aktivitou na sociálních sítích. Samotný výzkum tak přináší praktické závěry pro komunikaci s českou veřejností, které budou zohledněny při zajištění komunikační kampaně CZ PRES.

Kompletní výzkum ústavu STEM naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie