Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 3. 2010 9:57

Vláda schválila pozici ČR ke strategii Evropa 2020

BusinessInfo ze dne 16.3. 2010

Vládní Výbor pro EU schválil Rámcovou pozici ČR ke Sdělení Evropské komise s názvem "Evropa 2020. Strategie pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst." Komise materiál, který je výchozím dokumentem pro stanovení hospodářské strategie Unie do dalších deseti let a má nahradit končící Lisabonskou strategii, zveřejnila 3. března 2010.

Česká republika obecně akceptuje oblasti, kde Evropská komise navrhuje cíle a opatření , která k nim povedou. „Vítáme snahu o zvýšení zaměstnanosti stejně jako zdůraznění důležitosti výzkumu a vývoje či nutnost přechodu na kvalitativně založenou konkurenceschopnost,“ řekl ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.

„Oceňujeme též volání po návratu k fiskální disciplíně,“ dodal ministr, který Rámcovou pozici vládě předkládal a který přiípravu strategie napříč jednotlivými českými resorty koordinuje.

Podle Chmiela Česká republika očekává ještě diskusi k tématu snižování chudoby. „Také bychom uvítali zdůraznění problematiky nedostatečného růstu produktivity práce či větší důraz na kvalitnější podnikatelské prostředí. Při plnění stanovených cílů ale musí být vždy brána v potaz i jednotlivá národní specifika,“ dodal ministr Chmiel.

Rámcová pozice ČR co nejdříve

Česká republika uplatnila prostřednictvím Útvaru ministra pro evropské záležitosti své připomínky v procesu konzultací připravovaného materiálu. K budoucnosti strategie již proběhla celá řada jednání na vysoké úrovni. Podle Chmiela je v jednáních nutné postupovat naprosto konzistentně, což je důvodem co nejrychlejšího schválení české Rámcové pozice.

Evropské špičky diskutovaly o její podobě na neformální Evropské radě 11. února 2010 a jednání budou dále pokračovat v rámci relevantních formací Rady EU. Další klíčová debata proběhne na jarní Evropské radě 25.-26. 3. 2010. Konečná podoba této nové unijní strategie by pak měla být přijata na Evropské radě v červnu.

Pilíře strategie Evropa 2020

Strategie „Evropa 2020“ definuje tři hlavní mechanismy hospodářského růstu, které je třeba prosadit pomocí konkrétních opatření nejen na úrovni EU i v jednotlivých členských státech. Mezi její hlavní pilíře patří tzv. „inteligentní růst“ (propagace znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti), udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU) a inkluzivní růst (vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

Sdělení Evropské komise ke strategii „Evropa 2020“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy