Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 12. 2009 16:10

Výbor pro EU na vládní úrovni schválil rámcovou pozici ČR ke strategii Evropa 2020

Praha, 21. prosince 2009 – Ministři dnes na zasedání Výboru pro EU schválili rámcovou pozici České republiky ke strategii „Evropa 2020“. Jedná se o pokračování tzv. Lisabonské strategie, která byla stanovena na období 2000-2010 a která se zabývá dlouhodobým ekonomickým rozvojem EU.

Podle rámcové pozice zůstávají klíčovými výzvami Evropské unie pro období 2010-2020 otázky stárnutí populace, nedostatečně rostoucí produktivity práce, problematika udržitelnosti veřejných financí a rostoucí globální konkurence. S ohledem na tyto výzvy rámcová pozice navrhuje soubor opatření a cílů v rámci makroekonomické a mikroekonomické politiky, politiky zaměstnanosti a v zahraničněpolitické oblasti.

„Domníváme se, že v revidované strategii by mělo být více zdůrazněno zaměření na růst a zaměstnanost. Nemělo by se jednat o všeobjímající strategii odpovídající na veškeré současné a budoucí výzvy, ale měla by být zacílena na posílení konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice,“ říká Juraj Chmiel, ministr pro evropské záležitosti, který dnes na zasedání Výboru pro EU návrh pozice předkládal. Česká republika proto podporuje zjednodušení, zeštíhlení a zpřehlednění budoucí lisabonské agendy.

  • Pozici ČR k projednávané strategii EU 2020 naleznete v rubrice dokumenty ke stažení.

Kontakt: Marie Faturová, kabinet ministra pro evropské záležitosti

e-mail:faturova.marie@vlada.cz, +420 725 845 697

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty