Důležité informace

18. 5. 2022 19:35

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru z roku 2020 a z roku 2021 najdete na samostatných stránách.

Přehled za rok 2022

leden
únor
březen
duben
poslední jednání

Jednání vlády 5. ledna 2022

 • Usnesení č. 5.: čj. 14/22 Problematika pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem antigenního samotestování zaměstnanců státního sektoru v období do 28. 2. 2022
 • Usnesení č. 6: čj. 1560/21 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 7: čj. 11/22 Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání aktualizace metodického pokynu hlavní hygieničky pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 (celé znění nařízení)

Jednání vlády 14. ledna 2022

Jednání vlády 19. ledna 2022

 • Usnesení č. 24: čj. 26/22 Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu
 • Usnesení č. 32: čj. 33/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
 • Usnesení č. 33: čj. 49/22 Návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
 • čj. 54/22 Návrh variant řešení dalšího postupu v oblasti státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě

Jednání vlády 26. ledna 2022

 • Usnesení č. 56: čj. 93/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19 (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 57: čj. 94/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 58: čj. 92/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 59: čj. 91/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022 (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 2. února 2022

 • Usnesení č. 71: čj. 112/22 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 88/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. prosince 2021 do 31. prosince 2021

Jednání vlády 9. února 2022

 • Usnesení č. 81: čj. 130/22 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. února (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 82: čj. 131/22 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28 února (celé znění nařízení MZd)
 • Usnesení č. 83: čj. 132/22 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 115/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. ledna 2022 do 15. ledna 2022

Jednání vlády 16. února 2022

 • Usnesení č. 95: čj. 149/22 Návrh programu podpory subjektů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2  „COVID – ADVENTNÍ TRHY“
 • Usnesení č. 96: čj. 150/22 Podpora vybraným sektorům zasaženým protipandemickými opatřeními v měsících listopadu a prosinci 2021

Jednání vlády 23. února 2022

 • čj. 176/22 Možnosti dalšího darování očkovacích látek proti onemocnění Covid-19
 • čj. 177/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2, s účinností ode dne 1. března 2022 (celé znění nařízení MZd)

Jednání vlády 2. března 2022

 • čj. 186/22 Změna usnesení vlády ze dne 19. ledna 2022 č. 24 o zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu

Jednání vlády 9. března 2022

 • Usnesení č. 187: čj. 223/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 191/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. ledna 2022 do 31. ledna 2022

Jednání vlády 16. března 2022

 • čj. 253/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. února 2022 do 14. února 2022

Jednání vlády 30. března 2022

 • čj. 291/22 Zpráva vládě České republiky o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 – zpráva za 4. čtvrtletí 2021 a závěrečná zpráva o vyhodnocení projektu za rok 2021

Jednání vlády 6. dubna 2022

 • čj. 324/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. února 2022 do 28. února 2022

Jednání vlády 13. dubna 2022

 • Usnesení č. 314: čj. 405/22 Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. dubna 2022 (celé znění nařízení MZd)
 • čj. 391/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti - za období od 1. března 2022 do 15. března 2022

Jednání vlády 20. dubna 2022

 • Usnesení č. 320: čj. 406/22 Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Jednání vlády 18. května 2022

 • čj. 549/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. dubna 2022 do 14. dubna 2022

Jednání vlády 25. května 2022

 • čj. 593/22 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. dubna 2022 do 4. května 2022

Jednání vlády 14. července 2022

 • čj. 783/22 Aktualizace struktury a objemů státních hmotných rezerv vytvořených a udržovaných pro řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 a zajištění jejich obměny a spotřeby
 • čj. 781/22 Návrh postupu Ministerstva zdravotnictví ve využití darů pro řešení epidemie COVID-19 obdržených jako humanitární pomoc od NATO a USA v letech 2020–2021, a s tím související povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie