Aktuálně

3. 3. 2023 13:27

10. března 2023: Ministr pro legislativu zahájí mezinárodní konferenci zaměřující se na efektivní využívání dat a metodik ve státní správě

V pátek 10. března 2023 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční mezinárodní konference zaměřená na efektivní využívání dat a metodik ve státní správě po pandemii covid-19. Na konferenci kromě ministra pro legislativu Michala Šalomouna vystoupí také zástupci dalších ministerstvech a organizací.

Krize vyvolaná pandemií covid-19, probíhající změna klimatu, bezpečnostní hrozba v podobě šíření manipulativních a nepravdivých informací. To jsou výzvy, kterým čelí nejen Česko, ale i další evropské státy. V různých zemích státní správa čelila či čelí těmto hrozbám různými postupy. Sdílení dat, jejich analýz a příkladů dobré praxe v Evropě je základem pro úspěch při čelení současným i budoucím hrozbám, pro tvorbu dobrých postupů a kvalitní legislativy nejen v oblasti krizového řízení. Legislativa opřená o kvalitní data a analýzy je i prioritou současné vlády a ministra pro legislativu a navazuje i na programové prohlášení. Proto je Česko další zemí v rámci projektu podpořeného Evropskou komisí a OECD, kde proběhne odborná konference předních expertů z různých zemí zaměřená na tato aktuální témata.

Termín

10. března 2023

Místo

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Praha 1

Program

příchod médií do 08.30
09.00 – úvodní slovo ministra pro legislativu
10.00 – začátek prvního panelu
11.45 – začátek druhého panelu

Akreditace

Pro účast na části programu nebo celé konferenci je nutná akreditace nejpozději do úterý 7. března do 15.00 na e-mail tausova.jana@vlada.cz.

Kontakt pro média

Jana Taušovátausova.jana@vlada.cz, + 420 720 947 762

Podrobně o konferenci

Konference se zúčastní:

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády ČR
Sir Peter Gluckman, prezident Mezinárodní vědecké rady (ISC) a předseda Mezinárodní sítě pro vládní vědecké poradenství
Marek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti ČR
Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR
Karel Blaha, náměstek ministra pro legislativu ČR
Petr Mikeš, soudce Nejvyššího správního soudu ČR
Martin Tax, IT expert z Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT)
Petra Guasti.

Podrobný program:

do 8.30 příchod médií

9.00 – úvodní slovo ministra pro legislativu Michala Šalomouna
následně  Nathalie Berger (DG REFORM)

09.15 – Sir Peter Gluckman, vystoupení online

09.45 – Pohledy na tvorbu politik založených na datech (Evropská komise) – David Mair (DG JRC)

10.00 – Panel 1: Význam dat při tvorbě politik na základě odborných podkladů
Panelu předsedá: Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

11.30 – Pohledy na tvorbu politik založených na datech (OECD) – Stephane Jacobzone

11.45 – Panel 2: Příklady dobré praxe při tvorbě politik v různých evropských státech
Panelu předsedá: Marek Havrda, náměstek ministra pro evropské záležitosti.


12.45 – Závěrečné shrnutí – Geoff Mulgan, vystoupení online

13.15 – Závěrečné slovo – Marek Havrdanáměstek ministra pro evropské záležitosti

Konference „Budování kapacity pro tvorbu politik na základě dat a analýz v oblasti správy a veřejné správy v postpandemické Evropě“

Evropské státy čelí komplexním problémům a krizím typu covid-19, řeší výzvy jako změna klimatu a dosažení klimatické neutrality ekonomik EU, informační systémy citlivé na dezinformace a dezinformace ad. Vlády, veřejná správa a odborníci z vědecké komunity musí spojit své síly, aby se vypořádali s těmito hrozbami a krizemi a pomohli veřejné správě, aby byla lépe připravena vytvářet lepší politiky podložené daty a analýzami. Přinést by měly občanům prospěch v podobě připravenosti na budoucí výzvy, které z těchto hrozeb plynou.

Tento projekt podporovaný nástrojem technické podpory (TSI) GŘ REFORM si klade za cíl překonat problémy spojené s propojením nabídky a poptávky po důkazech a vědeckých poznatcích pro účinnou tvorbu politik. Pomůže veřejné správě budováním větší kapacity pro efektivní zapojení mezi vědci, hodnotiteli a tvůrci politik. Složka projektu pro jednotlivé země zahrnuje zejména přípravu diagnostické zprávy, posouzení potřeb a plánů pro přijetí a zapracování konkrétních postupů na národní úrovni. Ty by měly nabízet cesty pro podporu nových a inovativních přístupů ke sdílení znalostí a zlepšení řízení a koordinace procesů správy pro rozhodování, tvorbu politik a pravidel a sestavování rozpočtu za účelem dosažení vyšší účinnosti.

Pro ČR je tento projekt velmi aktuální, zejména po zkušenosti s pandemií covid-19. Předně Česko posiluje uplatňování přístupu založeného na důkazech ve veřejné správě do svého Národního programu reforem, který předkládá Fondu obnovy a odolnosti. Dále OECD Public Governance Review pracuje v Česku na zlepšení kapacit pro tvorbu politik na základě důkazů. A kromě toho vláda nedávno vyvinula program veřejných zakázek BETA2 v oblasti výzkumu pro veřejné orgány, aby uzavřely smlouvy s univerzitami a společnostmi, aby pro ně prováděly výzkum. A konečně existují snahy o zajištění hodnocení dopadu regulace a prognostických cvičení, která posilují komunikaci mezi veřejnou správou, think-tanky, nevládními organizacemi a akademickými institucemi.

Konference je realizována Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a OECD.

Další informace ke konferenci.

V případě dotazů k obsahu a organizaci konference je možné kontaktovat:
Athina.Manta@ec.europa.eu & Kristian.Krieger@ec.europa.eu or Lorenzo.MELCHOR-FERNANDEZ@ec.europa.eu.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie