Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Michal Šalomoun

Posláním ministra pro legislativu je dohlížet na kvalitu předkládaných návrhů zákonů. Je zároveň předsedou Legislativní rady vlády, která projednává návrhy zákonů předložené členy vlády a je poradním orgánem kabinetu.

 Více…

Michal ŠalomounMinistr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády