Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

Dokumenty 1 až 10 z 40

23. 2. 2024

Ministryně Langšádlová uspořádala kulatý stůl Rovné příležitosti jako cesta k excelenci

Ve čtvrtek 22. února se uskutečnil v Hrzánském paláci v Praze kulatý stůl pracovní skupiny Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Lidé ve vědě, který uspořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová. Cílem odborného setkání bylo vytvořit prostor pro diskusi o aktuálních výzvách a krocích na národní i institucionální úrovni ve sféře rovných příležitostí.

celý text zprávy

20. 2. 2024

Daňové odpočty na výzkum a vývoj budou předvídatelnější. Věcnou stránku budou hodnotit experti TAČR

Daňové odpočty na výzkum a vývoj (VaV) jsou klíčovým nástrojem podpory výzkumných a vývojových aktivit v podnikovém sektoru, a to včetně spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi. V poslední době jsou však daňové odpočty považovány ze strany firem za nejisté a formálně a administrativně nepřívětivé. Průběžným výsledkem jednání pracovní skupiny svolané ministryní pro vědu, výzkum a inovace je spuštění pilotního projektu v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti, jejíž přidaná hodnota je důležitým prostředkem k hospodářskému růstu a zvyšování produktivity české ekonomiky.

celý text zprávy

31. 1. 2024

Nominujte laureát(k)y Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátek a kandidátů na Cenu vlády nadanému studentovi za rok 2023. V nově strukturované výzvě dochází k rozšíření počtu studentů oceněných za mimořádné výsledky na poli vědy a výzkumu. Výzva je otevřena do 31. března 2024.

celý text zprávy

25. 1. 2024

Ekonomika poháněná vědou – premiér Fiala a ministryně Langšádlová představili reformu transferu znalostí z vědy do praxe

Premiér Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová představili 25. ledna v Národní technické knihovně jednotlivá opatření komplexní reformy transferu – přenosu vědeckých poznatků do praxe. Reforma obsahuje 30 konkrétních legislativních i nelegislativních opatření, která mají za cíl podpořit propojení vědy a byznysu, komercializaci vědeckých výsledků i využití poznatků vědy pro tvorbu veřejných politik. Cílem reformy je, aby se duševní vlastnictví, které vzniká na českých univerzitách a ve výzkumných ústavech, měnilo v hodnotu pro společnost.

celý text zprávy

16. 1. 2024

Systém účelové podpory projektů vědy a výzkumu v ČR: současnost a budoucnost

V pondělí 15. ledna 2024 uspořádala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v prostorách Strakovy akademie kulatý stůl k problematice Systému účelové podpory vědy a výzkumu v České republice. Akce se zúčastnila také ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

celý text zprávy

13. 12. 2023

Ministryně Helena Langšádlová se setkala s prezidentem Petrem Pavlem. Jednali o novém zákonu o výzkumu i o podpoře klíčových technologií

Prezident Petr Pavel přijal 13. prosince na Pražském hradě ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou. Jednání se týkalo nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a podpory výzkumu kritických a klíčových technologií.

celý text zprávy

1. 12. 2023

7. prosince 2023: Ministryně Helena Langšádlová předá Cenu předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu za rok 2023

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Helena Langšádlová předá ve čtvrtek 7. prosince v Hrzánském paláci Cenu předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, vývoje a inovací za rok 2023.

celý text zprávy

27. 11. 2023

RVVI projednala výchozí návrh výdajů rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+

V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. Vedle informace o  přípravě návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na následující období se členové RVVI mj. seznámili s koncepcí institucionální podpory excelence na univerzitách a Akademii věd ČR a schválili harmonogram projednávání závěrů aktuálního národního hodnocení podle Metodiky 2017+ s poskytovateli podpory.

celý text zprávy

22. 11. 2023

Ministryně Langšádlová představila nástroje pro podporu strategických technologií a transferu znalostí. Pomohou zrychlit ekonomiku

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na Vládním výboru pro strategické investice představila klíčové body z balíčku na posílení transferu znalostí a rozvoje strategických technologií – umělé inteligence, kvantových technologií a polovodičů. Podpora těchto strategických oblastí a efektivní transfer čili zhodnocování výsledků výzkumu přispějí k hospodářskému růstu a posílí naši konkurenceschopnost.

celý text zprávy

22. 11. 2023

Posílení role inovačních center bude součástí reformy transferu, kterou připravuje ministryně Langšádlová

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová se sešla se zástupci regionálních inovačních center a se zástupci agentury CzechInvest k tématu transferu znalostí do praxe a posilování inovačního potenciálu České republiky. Ministryně seznámila zástupce inovačních center s jednotlivými kroky připravované reformy transferu. Cílem setkání bylo prodiskutovat roli inovačních center a možnosti širší spolupráce s univerzitami a vědeckými centry, a posílit tak konkurenceschopnost české ekonomiky.

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 40