Aktuálně

27. 4. 2018 14:44

Úřad vlády v rámci oslav jubilejního roku 2018 zpřístupní veřejnosti častěji historické paláce a vily a uspořádá řadu doprovodných akcí

Úřad vlády ČR se aktivně zapojí do oslav stého výročí vzniku Československa. V roce 2018 zpřístupní své historické budovy veřejnosti podstatně častěji než v minulých letech. Kromě toho uspořádá také řadu doprovodných akcí s tematikou jubilejního roku. Rovněž úřad pokračuje ve vzdělávacích aktivitách pro žáky středních škol.

Úřad vlády ČR spravuje dva objekty spojené s významnými osobnostmi československé politiky – Kramářovu vilu v Praze, rezidenci předsedy vlády, vybudovanou prvním československým premiérem Karlem Kramářem, a Benešovu vilu, kterou si nechali postavit prezident Edvard Beneš s chotí Hanou v Sezimově Ústí. Oba areály, které se během dnů otevřených dveří těší velké popularitě veřejnosti, si letos mimořádně mohou lidé prohlédnout od dubna až do října pravidelně každý víkend.

Benešova vila je otevřena ve spolupráci s Národním muzeem od dubna do října vždy oba víkendové dny s komentovanou prohlídkou. V pátek jsou připraveny vzdělávací programy pro základní a střední školy. Úřad vlády vydal u příležitosti 70. výročí úmrtí Edvarda Beneše a 100. výročí vzniku Československa také aktualizované vydání knihy o Benešově vile. Kniha bude sloužit jako dar pro významné hosty a návštěvy předsedy vlády.

Kramářovu vilu mají návštěvníci možnost navštívit vždy o sobotách od dubna do října s výjimkou 7. července a 27. října. Příležitost pro návštěvu sídla prvního československého premiéra budou mít také v neděli 20. května v rámci festivalu Open House a o státních svátcích v pátek 6. července, v neděli 28. října a v sobotu 17. listopadu.

V jubilejním roce budou formou dnů otevřených dveří zpřístupněny i další historické objekty, které Úřad vlády spravuje. Hrzánský palác přivítá návštěvníky 8. května. Lichtenštejnský palác si mohou zájemci prohlédnout 5. července a Strakova akademie, sídlo vlády, bude otevřena 28. září.

U Lichtenštejnského paláce připravil Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů jako připomínku významných historických výročí letošního roku čtyřdílnou výstavu. V březnu odstartovala cyklus první etapa s názvem Únor 1948. Následovat bude připomenutí Pražského jara 1968 a v srpnu téma okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy (21. 8. 1968). Závěrečná etapa výstavy  bude věnována  mnichovským událostem roku 1938.

V Hrzánském paláci je instalovaná výstava Můj stát. Je určena především žákům základních škol, kteří ji mohou ve školní skupině navštívit každou středu. Dosud ji vidělo více než 5 000 žáků základních škol a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ji zařadilo mezi doporučené vzdělávací programy. Pro středoškoláky připravil Úřad vlády ČR v Hrzánském paláci interaktivní semináře a přednášky, při kterých mohou studenti debatovat o vládě ČR, národnostních menšinách, EU a dalších společensko-politických tématech přímo s odborníky z Úřadu vlády ČR.

Studenti vysokých, středních i základních škol si ve vybraných termínech mohou prohlédnout Kramářovu vilu, konkrétně ve dnech 17. května, 28. června, 18. října a 13. prosince. Dále mají možnost každé první pondělí v čase od 9.30 do 13.30 navštívit Lichtenštejnský palác a každou středu od 9.00 do 14.00 pak Hrzánský palác.

Kromě toho Úřad vlády spolu s Vojenským historickým ústavem připravil výstavu Pod sokolskými prapory. Jejím základem budou velkoformátové fotografie historických sokolských praporů, jejichž nositelé byli spolutvůrci významných etap našich dějin. Soudobou atmosféru umocní fotografie historických událostí doplněné o vysvětlující texty. Celá expozice tak připomene mimo jiné skutečnost, že sokolská organizace byla celkem třikrát zakázána, a to vždy v okamžicích, kdy se znelíbily ryze demokratické a svobodomyslné principy, na nichž byla vybudována.

Úřad vlády ČR je také spolupořadatelem mezinárodních vědeckých konferencí. Spolu s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR uspořádá v červnu v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci k 50. výročí Pražského jara 1968. V září 2018 pořádá Vojenský historický ústav ve spolupráci s Úřadem vlády ČR mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na poslední rok první světové války – rok 1918. Konference bude završením projektu VHÚ Léta do pole okovaná 1914–1918.

„Úřad vlády ČR plní úkoly související s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů. Republika je věc veřejná, proto každým rokem rozšiřuje úřad počty dnů otevřených dveří, aby se návštěvníci mohli podívat do běžně nepřístupných prostor, budov a paláců využívaných Úřadem vlády,“ shrnul vedoucí Úřadu vlády ČR Radek Augustin.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie