Vydané publikace

30. 5. 200912:52

Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR: Hodnocení kvality sbíraných dat

Zaostřeno na drogy 1/2009

Nakladatelské údaje: Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky, 2009

Popis: sv. ; 30 cm

ISSN 1214-1089


Obsah

1/ ÚVOD

2/ KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY DAT

3/ SYSTÉM SBĚRU DAT O ŽÁDOSTECH O LÉČBU SPOJENOU S UŽÍVÁNÍM DROG V ČR

4/ VYHODNOCENÍ KVALITY DAT O LÉČENÝCH UŽIVATELÍCH DROG V ČR ZA ROK 2007

4/1 Zdroje dat

4/2 Pokrytí registru

4/3 Kontrola opakovaných hlášení o stejném klientovi

4/4 Úplnost hlášení

4/4/1 Hodnocení proměnných skupiny A

4/4/2 Hodnocení proměnných skupiny B a C

4/4/3 Hodnocení ostatních proměnných

5/ ZÁVĚR


Více informací na stránkách www.drogy-info.cz/.