Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 10. 2008 18:12

Premiér M. Topolánek a ministryně D. Stehlíková otevřeli výstavu věnovanou lidským právům

Expozice pod názvem "Na úsvitu" je věnována 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv a vznikla v úzké spolupráci Úřadu vlády České republiky a Informačního centra OSN v Praze.

„Lidská práva a svobody jsou univerzální, smyl pro jejich vnímání je dán každému jedinci. Bez ohledu na to, v jaké zemi, v jaké kultuře a pod jakou vládou se narodil. Proto také často užíváme termín „přirozená“ lidská práva a svobody. Bohužel, o co přirozenější je cit pro základní svobody, o to nesamozřejmější je - i v dnešním světě - možnost se z nich těšit," řekl v úvodu svého proslovu premiér Mirek Topolánek.  Vzpomenul organizaci OSN, na jejíž půdě před šedesáti lety vznikla Všeobecná deklarace lidských práv, "dokument potvrzující nezcizitelnost základních svobod, na jehož znění byli schopni se shodnout zástupci všech civilizací a kultur na planetě Zemi.

"Touha po svobodě je věčná a přirozená. Všeobecná deklarace lidských práv tak jen shrnula do jednoho krátkého textu to, o čem po tisíce let psali myslitelé, co garantovali někteří osvícení vládci, za co bojovali řadoví občané v různých dobách a na různých místech planety. Deklarace znamenala velkou vítěznou bitvu v zápase o svobodu. Ale ani zdaleka nepřinesla konečné vítězství," uvedl premiér ve své zahajovací řeči. Upozornil dále na skutečnost, že většina lidstva ale žije v nesvobodě – v zemích, kde lidská práva jsou porušována. Navzdory stáří naší civilizace se tato podle premiérových slov za celou tu dobu nedokázala ještě vyrovnat s porušováním lidských práv. „Ve válce o lidská práva nevítězíme,“ řekl mimo jiné premiér a vyjádřil své přesvědčení o nutnosti přehodnocení našich priorit. Podle premiérových slov by by měla být „šťastná menšina lidí“ upozaděna proti většině, kde vládne nesvoboda. Přetrvávající nerovnost podle Mirka Topolánka není důvodem k velkým oslavám: "Teprve až budou základní svobody postaveny na pevný základ ve všech zemích světa, budeme moci výročí Všeobecné deklarace lidských práv oslavit radostně a bez výčitek. Spíše každý zpytujme vlastní paměť a ptejme se, zda jsme vždy a za všech okolností udělali maximum pro obranu práv a svobod svých bližních. A polepšeme se," vzkázal na závěr premiér Mirek Topolánek. (Celé znění projevu naleznete na této stránce)

Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva vzdala v úvodu své řeči hold zakladatelům Všeobecné deklarace lidských práv. Ministryně rovněž zdůraznila skutečnost, že ačkoli byla Deklarace dokumentem bez právní moci, dokázala změnit chod dějin. "Bohužel, ne všechny státy a národy mají možnost žít v demokratickém režimu," připomněla ministryně a vyzvala k větší úctě k demokracii, která nám zaručuje pro některé národy nemyslitelné svobody. 

Ministryně vyjádřila poděkování všem osobnostem a organizacím, které se na přípravě výstavy podílely.


Čtěte více o výstavě, která je poctou samotné Deklaraci a jejím tvůrcům na oficiální stráce věnované výstavě.
Výstava věnovaná 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv je v budově Strakovy akademie v pořadí již čtvrtou výstavou, které předcházely výstavy českých výtvarníků a expozice věnovaná odpůrcům totality. "Nemyslím si, že by se ze mě stal znalec umění. Spíše bych rád založil tuto krásnou tradici výstav v prostorách Úřadu vlády, která by přetrvala i v dobách, kdy v této instituci nebudu již působit,“ řekl premiér na jedné z vernisáží.
Související zprávy:

Výstava "Jedni z nás..." slaví úspěch: Premiér ji zahájil na Ukrajině, dalšími destinacemi budou Bratislava a New York
(18. 9. 2008)
Premiér M. Topolánek v Berlíně zahájil výstavu věnovanou 40. výročí Pražského jara (25. 6. 2008)
Projev premiéra M. Topolánka u příležitosti otevření výstavy "Jedni z nás..." pro širokou veřejnost (2. 6. 2008 )
Premiér slavnostně zahájil vernisáž Vladimíra Suchánka v budově Úřadu vlády ČR (24. 4. 2008)
Prezentace jednoho z vrcholných kulturních projektů světa v rámci výstavy konané pod záštitou premiéra M. Topolánka (23. 4. 2008)


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie