Expertní skupina k návrhu regulovaného trhu s konopím

11. 4. 202313:06

Jednání Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím dne 30. 3. 2023

Informace o obsahu jednání.

Dne 30. března 2023 se konalo jednání Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím. Hlavním tématem jednání byla aktualizace návrhu na regulaci trhu s konopím pro osobní potřebu v České republice. V závěru jednání byl zdůrazněn význam nastavení legislativy pro minimalizaci škod pro jednotlivce a společnost.

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v dubnu 2023.