Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

29. 8. 2006 12:08

National Plan of Measures to Reduce the Negative Impact of Disability (1993)