20. 12. 2008 19:13

EN Road show“ není předvolební turné

Článek „Vládní výlety za 13 miliónů“ (Lidové noviny, 12. 7. 2008) se zabývá plánovanou regionální informační kampaní k českému předsednictví v Radě EU s pracovním názvem „road show“. Vzhledem k závažnosti a množství nepravdivých a zavádějících informací obsažených ve zmíněném článku považujeme za nutné touto formou uvést jednotlivé body na pravou míru.

„Topolánkovo předvolební turné“ je zcela nepravdivý podtitulek článku, protože účast premiéra na Roadshow nebyla nikdy plánována ani přislíbena. Účastnit se měl a bude vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Nejde o předvolební turné. Načasování našeho předsednictví si vláda nevybrala (bylo staveno Evropskou radou), stejně tak si nevybrala termín krajských voleb (v ČR ho stanovuje prezident republiky). Září 2008 bude zároveň pouze prvním měsícem infokampaně, která potrvá po celou dobu předsednictví, tj. do června 2009. Podzimní část infokampaně má za cíl s dostatečným předstihem lidem přiblížit, že se kvapem blíží událost významná pro celou zemi, do které budou zapojeny i regiony. Při plánování infokampaně se sekce místopředsedy vlády pro evropské záležitosti opírala i o výzkumy veřejného mínění, které ukazují, že lidé o předsednictví mají málo informací a přejí si dozvědět se více. Zahraniční hosté, kteří s námi sdílejí zkušenosti z jejich předsednictví, nám kladou na srdce, že naše předsednictví prakticky již začalo. Nebylo by dobré, aby předsednictví přišlo jako blesk z čistého nebe v lednu 2009. Infokampaň by se proto konala, i kdyby žádné krajské volby nebyly.

„Pod hlavičkou propagace předsednictví se rozjede road show“ – Nejde o žádnou hlavičku, nýbrž o propagaci předsednictví jako takovou. S projektem vyjádřili souhlas i hejtmané, když jim byl projekt představen.

„Půjde o lidovou veselici s hudbou a občerstvením“ – Pravdivé jen částečně. Ve městech, kde se budou konat zasedání na úrovni ministrů, plánuje vicepremiér návštěvu konferenčních prostor, posouzení stavu příprav kraje na předsednictví a rozhovory se starosty a hejtmany. Teprve pak bude následovat doprovodný kulturní program, který má za cíl přitáhnout pozornost místních obyvatel k tématu českého předsednictví.

„Háček je ale v tom, že část kampaně budou muset zaplatit města, resp. úřady krajů, kam ministři přijedou...“ – Města nic neplatí. Poskytnou jen nefinanční podporu, např. venkovní prostranství pro kulturní akce. Od všech krajů chceme finanční účast na jednotlivých akcích ve výši 200 000,-Kč. Jedná se o symbolickou částku i vzhledem k tomu, jak velkou šanci skýtá předsednictví z hlediska rozvoje regionů. Kraje budou mít jedinečnou šanci zviditelnit se u VIP zahraničních hostů a špičkových novinářů. Je to příležitost i z hlediska místních podnikatelů, mj. hoteliérů, majitelů restaurací, obchodů... Pro vládu by možná bylo organizačně jednodušší uspořádat všechny akce během předsednictví v Praze, ale je žádoucí ukazovat i naše regiony, podobně jak to dělají i jiné země.

„....města a kraje si mají akci připravit víceméně samy...“ – Není pravda. Úřad vlády zajišťuje centrální koordinaci, poradenství v administrativním zajištění (zábory prostranství atd.) a komunikační kampaň, která potrvá do června 2009.

„...Úřad vlády striktně zadal krajům termíny road show, aniž by je s nimi projednal“ – Není pravda. Časování bylo projednáno s hejtmany na půdě Asociace krajů ČR. Na žádost Asociace jsme například přesunuli termín road show z října na září. Některým žádostem o změnu termínu konkrétních zastávek road show jsme již vyhověli, dalším se budeme snažit vyjít vstříc co nejvíce a napojit road show na stávající akce krajů.

„Celá akce se organizuje na poslední chvíli, už včera bylo pozdě.“ – Není pravda, jde o subjektivní pohled. Na road show jsme začala sekce vicepremiéra Vondry pracovat v dubnu a vzhledem k tomu, že se jedná o jednodenní akci v každém kraji, jeví se několik měsíců příprav jako naprosto dostatečná doba. Prázdniny v létě mají školáci, nikoli pracující úředníci. Předsednictví bude vyžadovat mnohem vyšší nasazení všech aktérů – potrvá půl roku, ne jeden den. Road show proto může být i velmi zdravou „generálkou“ na předsednictví, prospěšnou především těm, kteří si dosud neuvědomili, jak náročný úkol nás všechny čeká.

„Ještě v tuto chvíli Úřad vlády nemá jasnou představu o tom, jak by měla akce vypadat.“ – Není pravda. Představu o scénáři je jasná včetně financování a rozdělení rolí. S konceptem akce byli jako první seznámeni samotní hejtmani 6. června 2008, kteří koncept podpořili a vyžádali si další detaily. Jejich zapojení je důležité i vzhledem k jejich jedinečné znalosti regionů.

Kvalitu celého článku ovšem asi nejlépe vystihuje informace obsažená v závěru. „Podivnosti okolo road show ale nekončí. Koncept na administrativní zajištění akce byl svěřen firmě Taiko... Možná jen shodou náhod ve zmíněné firmě dělala donedávna marketingovou ředitelku Gabriela Bártíková, která je nyní ředitelkou odboru komunikace u ministra pro evropské záležitosti A.Vondry….“

Pomiňme špatný titul A. Vondry, který je vicepremiérem, nikoli ministrem. Paní Gabriela Bártíková každopádně na Úřadu vlády rozhodně nepracuje (jde o pravděpodobnou záměnu jména s bývalou mluvčí Stanislava Grosse). Jako ředitelka odboru komunikace v Sekci pro přípravu předsednictví pracuje Gabriela Švecová. Mgr. Švecová byla marketingovou ředitelkou společnosti Taiko do konce února 2008, kdy ukončila spolupráci se jmenovanou společností. V té době nebyla vedena žádná jednání s Úřadem vlády, která by směřovala k uzavření žádné smlouvy, mezi společností Taiko a Úřadem vlády. Prvního července 2008 byla Mgr. Švecová jmenována do funkce ředitelky Odboru komunikace Sekce pro přípravu předsednictví.

V dubnu 2008 byla společnost Taiko vyzvána k vytvoření administrativního konceptu projektu „jarmarků“ v připravované road show. Firma Taiko byla oslovena z důvodu zkušeností se zajištěním akcí podobného druhu a rozsahu, mj. vánočních a velikonočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí. Za tuto činnost jí byla uhrazena částka 33 000,- Kč. To je částka, která rozhodně nepodléhá procesům podle zákona o veřejných zakázkách a nevztahuje se na ni povinnost provést výběrové řízení, což je pojem, se kterým operuje citace na konci článku. V současné době společnost Taiko nemá uzavřenou žádnou jinou smlouvu s Úřadem vlády.

print article   email   facebook   twitter