Press Advisories

17. 12. 2015 9:33

Prime Minister Sobotka urges European partners to ramp up cooperation in the protection of external borders and the preservation of Schengen

The Czech Prime Minister, Bohuslav Sobotka, has written a letter to the heads of state and government of EU Member States and to the presidents of the European Council and European Commission seeking greater cooperation, especially in the more effective and stronger protection of the European Union’s borders. In his letter, sent to EU leaders yesterday, Prime Minister Sobotka singled out the preservation and further reinforcement of Schengen cooperation as a primary objective.

Předseda vlády v dopise svým evropským kolegům zdůraznil, že Schengen považuje za jeden ze základních pilířů evropské integrace a že jenom rozhodný a jednotný postup všech členských států a dodržování příslušných pravidel může Schengen dostat z nelehké situace, v níž se nyní nachází. Za klíčová označil předseda vlády v dopise opatření, která směřují k obnovení plné kontroly nad vnějšími hranicemi Unie.

Jako priority ČR v rámci posílené ochrany vnějších hranic uvádí předseda vlády tyto oblasti:

  • plné a efektivní využívání agentury Frontex, včetně poskytnutí veškerých potřebných expertních a materiální zdrojů, posílení Frontexu v klíčových oblastech, produktivní a rychlá diskuse o mandátu, parametrech a pravidlech pro spuštění systému evropské pohraniční a pobřežní stráže;
  • efektivní revize Schengenského hraničního kodexu, který by měl poskytovat účinný rámec pro řízení pohybů přes vnější hranici Evropské unie, včetně důkladné kontroly osob, které požívají právo na volný pohyb;
  • urychlení prací na konceptu „inteligentních hranic“, včetně návrhu systému vstupu/výstupu;
  • provádění sjednaného rámce pro spolupráci s Tureckem a africkými zeměmi a posilování spolupráce a pomoci zemím na západobalkánské migrační trase.

Předseda vlády vyzval v dopise své kolegy z ostatních členských států, aby konstruktivním způsobem přistoupili k nadcházejícím jednáním o návrzích, které směřují k posílení ochrany vnější hranice EU, a společnými silami tak přispěli k zachování schengenského prostoru ve stávající podobě.

print article   email   facebook   twitter

Documents attached

Photo Gallery