Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 3. 2009 17:42

M. Topolánek na summitu: Musíme využívat jednotný trh EU

V úvodu TK premiér a předseda Rady EU oznámil návštěvu B. Obamy Prahy na summitu 5. dubna.

Zasedání označil předseda rady EU a premiér za užitečné a v jeho shrnutí uvedl: „Bylo potřebné najít společnou řeč a společné postupy.“ Dodal také, že je třeba respektovat společně dohodnutá pravidla. Na závěr své řeči pak prohlásil: „Nezapomínáme na solidaritu, ale připomínáme národní zodpovědnost.“

V úvodu tiskové konference, která začala se zpožděním (přes hodinu), uvedl Mirek Topolánek, že má pro všechny dobrou zprávu, a to že do Prahy na summit EU přicestuje americký prezident Barack Obama. Tato vrcholná schůzka se uskuteční 5. dubna.

Po tomto oznámení se předseda Rady EU a premiér věnoval závěrům summitu. Mimo jiné řekl, že se všichni shodli, že Evropa dokáže překážkám čelit, pokud bude postupovat společně a to za respektování pravidel trhu. Při vyjmenování jednotlivých bodů, na kterých se hlavy států a zemí dohodly, Mirek Topolánek uvedl jako první bod, že je nutné nyní budovat důvěru a finanční stabilitu. Ke znehodnoceným aktivům poznamenal, že je třeba postupovat podle řešení, které bylo stanoveno Evropskou komisí 25. února..Jedním z bodů, které premiér také zdůraznil, je dohled a regulace nad finančními institucemi..

Země střední a východní Evropy je nutno brát odlišně

V tématu věnovanému střední a východní Evropě, Mirek Topolánek podtrhnul, že tyto země učinily značný pokrok a že v tomto regionu jsou vyhlídky pro hospodářský růst. Země této oblasti jsou podle premiéra M. Topolánka navzájem značně propojené, ale podle něj je situace v každé této zemi jiná a je nutné posuzovat případ od případu. Protože tyto vazby máme, řekl premiér, musíme mít také„sdílenou zodpovědnost na stabilitě regionu.“

Neznáme žádný případ protekcionismu

V oblasti věnované přípravě jarního summitu Rady EU, to je proč se dnešní schůzka konala, Mirek Topolánek uvedl, že se všichni jednající shodli na tom, že je nutné pro nastartování růstu využívat jednotného trhu. Poté zdůraznil: „Neznáme žádný případ protekcionismu“ a poznamenal, že všichni jednající uvítali rozhodnutí ze dne 29. února týkající se obnovování automobilového parku v zemích EU. Připomenul však, že v tomto je nutné striktně postupovat podle pravidel EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie