Aktuálně

7. 4. 2022 15:02

Informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Bezprecedentní útok vojsk Ruské federace na Ukrajinu v noci z 23. na 24. února 2022 dramaticky zhoršil bezpečnostní situaci ve východní Evropě. Vláda Petra Fialy vyzvala české občany na Ukrajině, aby tuto zemi neprodleně opustili, a pokud to není možné, aby byli maximálně obezřetní. Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších informací, které se vztahují ke krizové situaci na východě Evropy.

Pomoc Ukrajincům na Ukrajině i v ČR

 • Ministerstvo vnitra aktivovalo Plán připravenosti na migrační vlnu a zřídilo informační linky pro občany Ukrajiny žijící či pobývající na území ČR +420 974 801 802, kde je možné dozvědět se praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz. Více na stránkách Ministerstva vnitra.
 • Pokud občanům Ukrajiny vyprší platnost pobytového oprávnění (bezvízového styku/schengenského víza/sezónního víza/mimořádného pracovního víza) za dobu kratší než 14 dnů a nemohou se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP. V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o specifický druh dlouhodobého víza. Pokud mají vyřízeno povolení k zaměstnání, mohou nadále pracovat.
 • Ministerstvo vnitra zveřejnilo i souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území ČR.
 • Ministerstvo vnitra připravilo Program pomoci občanům Ukrajiny, který na čtyři měsíce zajišťuje uprchlíkům z Ukrajiny, kteří nemají možnost materiálního zabezpečení z vlastních nebo jiných prostředků, ubytovací kapacity, stravování, základní hygienické prostředky, kapesné, sociální a materiální asistenci a případně dopravu. Vláda na tento program uvolní 1,5 miliardy korun.
 • Ministerstvo vnitra ve snaze zvládnout administrativně nápor uprchlíků z Ukrajiny posílilo příslušná pracoviště odboru azylové a migrační politiky, zajistilo potřebné smluvní lékaře, kteří budou účastníkům programu poskytovat lékařské služby, a personálně posílilo Správu uprchlických zařízení.
 • Kraje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zřídily 14 krajských asistenčních center pomoci Ukrajincům. Interaktivní mapa krajských asistenčních center.
 • Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR mají občané České republiky, občané EU a jejich rodinní příslušníci a držitelé oprávnění k pobytu na území Evropské unie a občané Ukrajiny vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu, výjimku z povinnosti před zahájením přepravy na území ČR vyplnit Příjezdový formulář, disponovat výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování anebo certifikátem o prodělaném onemocnění covid-19.
 • Zdravotnické informace v ukrajinštině 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
 • Pro občany, kteří prožívají psychologickou zátěž v souvislosti s válkou na Ukrajině, připravilo Ministerstvo vnitra souhrn kontaktů a informací o možnostech psychologické pomoci.
 • Ministerstvo vnitra spustilo speciální web www.nasiukrajinci.cz, kde jsou kompletní informace jak pro Ukrajince, tak pro občany ČR, kteří nabízejí pomoc, a to jak malého, tak i velkého rozsahu
 • Skupina dobrovolníků napříč organizacemi vytvořila informační platformu stojimezaukrajinou.cz, která umožňuje komukoliv pomoc Ukrajině nabídnout i využít. Neziskové organizace pracující s migranty v ČR vytvořily centrální místo, kde můžete nabídnout svou pomoc pomahejukrajine.cz.
 • Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mail ukrajina@mzcr.cz, který slouží všem, kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Ministerstvo zdravotnictví zároveň žádá veřejnost, aby pro tyto účely nevykupovala léky v českých lékárnách. Pomoc Ukrajině musí být koordinovaná odborně a cíleně. Z České republiky bylo takto organizovaně vypraveno již několik dodávek léčiv, které poskytly výrobci a distributoři.
 • Česká advokátní komora vypracovala seznam advokátů, kteří se zabývají azylovým, migračním, cizineckým a mezinárodním právem a jsou ochotni PRO BONO, tedy zcela zdarma, pomáhat právními radami ukrajinským občanům, kteří přijdou do ČR nebo na území naší republiky již jsou. Seznam těchto advokátů je přístupný na adrese https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507.
 • Ministerstvo dopravy rozhodlo, že osobní i nákladní vozidla a autobusy jsou osvobozeny od dálničních poplatků a mýta po dobu nouzového stavu pro humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině. U vozidel nad 3,5 tuny dopravce pouze on-line vyplní formulář a pokud má OBU jednotku, před cestou zavolá na infolinku správce mýtného systému. Odpuštění dálničních poplatků se týká i osobních vozidel s ukrajinskou poznávací značkou, která po dobu nouzového stavu využijí síť zpoplatněných dálnic na cestě do bezpečí před válečným konfliktem.
 • Uprchlíci z Ukrajiny, kteří mají statut dočasné ochrany či speciální vízum pro uprchlíky, mají možnost cestovat zdarma hromadnou dopravou. Stejně tak mají zdarma dopravu vlaky, kterými přijíždějí ze zahraničí do ČR.
 • Národní pedagogický institu ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spustil webové stránky na pomoc se začleňováním ukrajinských dětí do českých škol. Obsahuje metodické materiály i další praktické rady, například na podporu duševního zdraví dětí a zdravého klimatu ve škole.
 • Vláda prosadila tři legislativní návrhy, které mají usnadnit příjem uprchlíků a jejich integraci do české společnosti, a to návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který umožní zjednodušit proces získání pobytového oprávnění na území České republiky pro uprchlíky z Ukrajiny a umožňuje jim přístup k bezplatné zdravotní péči, návrh zákona o některých opatřeních v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který usnadňuje uprchlíkům z Ukrajiny přístup na český trh práce, k sociálním službám, umožňuje umisťování jejich dětí do dětských skupin a dává uprchlíkům nárok na humanitární dávku ve výši 5 000 korun na osobu, a návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, jenž řeší otázky přijímání příchozích osob k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému školství, stanovuje pro ně zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání a osvobozuje příchozí osoby od poplatků za nostrifikaci.
 • Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. I nadále bude možné žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení. Více na stránkách Ministerstva vnitra.
 • Vzhledem k hrozícímu nedostatku ubytovacích kapacit pro válečné uprchlíky z Ukrajiny vláda nařidila hejtmanům a pražskému primátorovi, aby ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností, městských částí a městských obvodů zajistili pro uprchlíky ubytovací kapacity v dočasném nouzovém přístřeší a v nouzovém ubytování v objemu podle dohodnutého rozdělovníku. Rozhodla také o finančním příspěvku ve výši 200 korun na osobu a den za každého ubytovaného uprchlíka v krajském nebo obecním zařízení nebo nouzovém přístřeší a ve výši 250 korun na osobu a den v ubytovacím zařízení vlastněnému soukromým subjektem (v tomto případě maximálně 3 000 korun za ubytovanou osobu a nanejvýš 12 000 korun za měsíc pro jednu bytovou jednotku), a to zpětně od 24. února. Uvolnit všechny dostupné ubytovací kapacity a poskytnout je obcím a krajům mají taky všechna ministerstva a ostatní orgány státní správy a jimi zřizované organizace a instituce. Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje národní dotační program na podporu výstavby dočasnýách ubytovacích kapacit či rekonstrukce krajských a obecních objektů na ubytovací prostory pro uprchlíky.
 • Vláda zároveň vydala nařízení o příspěvku na solidární domácnost, které umožní vyplatit příspěvek lidem, kteří ve své domácnosti, domě či bytě bezplatně ubytovali nebo ubytují uprchlíky z Ukrajiny. Příspěvek činí 3 000 korun za osobu a měsíc (maximálně 12 000 na jednu domácnost) a bude vyplácen za měsíce březen až červen.
 • Vláda ve středu 20. dubna změnila nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů tak, aby obce a města mohly použít se státní dotací postavené domy a byty specificky určené pro sociální a dostupné bydlení i k ubytování uprchlíků z Ukrajiny, pokud v nich budou mít volnou kapacitu. Novela nařízení vlády zároveň dává v případě nájemních smluv s uprchlíky dočasnou výjimku ze zavedených pravidel: Budou zde být ubytováni i tehdy, pokud vlastní nějakou nemovitost na Ukrajině (výjimka z podmínky) a také nebudou muset skládat jinak povinnou kauci na nájem a služby.
 • Vláda vyčlení 145,2 milionu korun na vylepšení datové infrastruktury, která umožní dotčeným ogránům a institucům shromažďování a sdílení údajů o registrovaných uprchlících, ubytovacích kapacitách, nabídce a poptávce humanitární pomoci, a tím umožní rychlejší a efektivnější administraci úkonů spojených s pobytem uprchlíků v ČR.
 • Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo zřídit ve všech svých přímo řízených nemocnicích tzv. UAPOINTy. Smyslem zřízení těchto nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče.

Pomoc ukrajinské vládě a obyvatelům Ukrajiny

 • Vláda na jednání 26. ledna schválila dar Ukrajině v podobě 4 006 kusů dělostřelecké munice v hodnotě 36,6 milionu korun.
 • Vláda v sobotu 26. února schválila: kulomety, samopaly, odstřelovací pušky, pistole a odpovídající střelivo v hodnotě 188 milionů korun. Bezprostředně bude zajištěna i doprava na místo, které určí ukrajinská strana.
 • Vláda v neděli 27. února schválila dodávku dalšího vojenského materiálu v hodnotě zhruba 400 milionů korun.
 • Ve středu 9. března vláda schválila dodávku dalšího vojenského materiálu v hodnotě 24 milionů korun a dar v podobě 22 kusů balistických vest včetně součástí a příslušenství za necelých 300 000 korun, který věnuje Generální inspekce bezpečnostních sborů svým kolegům z ukrajinského bezpečnostního sboru State Bureau of Investigation.
 • Prostřednictvím Červeného kříže dodává Česká republika na Ukrajinu traumatické balíčky.
 • Česká republika poskytla Ukrajině vázaný peněžní dar v objemu 10 milionů na zdravotnický materiál a zdravotnické vybavení.
 • V pátek 25. února schválila vláda poskytnutí naléhavé humanitární pomoci Ukrajině v celkové výši 300 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou použity na okamžité potřeby civilního obyvatelstva Ukrajiny, především jde o zdravotnický materiál a léčebné kapacity a komplex potřeb souvisejících s nuceným vysídlením – nouzové ubytování, zajištění pitné vody, potravin, dalších základních materiálních potřeb a zdravotní péče.
 • V rámci programu MEDEVAC je ČR připravena také realizovat evakuaci zraněných civilních obyvatel k léčbě do ČR a další související aktivity.
 • Česká republika uzavřela s Ukrajinou smlouvu o zdravotnické asistenci ukrajinským ozbrojeným silám. Předmětem této smlouvy je ochota České republiky přijmout zraněné vojáky na léčení.
 • V rámci zdravotně-humanitárního programu MEDEVAC už Česká republika Ukrajině poskytla čtyři zásilky zdravotnického materiálu. Dvě zásilky byly prostřednictvím partnerů dovezeny přímo na Ukrajinu, třetí si převzala ukrajinská ambasáda a čtvrtý balíček dovezou na místo hasiči v nejbližších dnech. Kromě toho Ministerstvo vnitra daruje 25 milionů z programu Pomoc na místě Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, který pomoc využije k zajištění nezbytné zdravotnické podpory a lékařské péče na území Ukrajiny. Dalšími 25 miliony korun pro UNHCR pomohla ČR ukrajinským ženám a dětem, které se ocitly v kritické situaci v Moldavsku
  • jedná se o zdravotnický materiál na ošetření popálenin po bombových útocích ta 1,6 milionu pro popáleninové centrum ve Lvově, balíček obsahující obvazy, gázu či chirurgické šicí materiály za 1,6 milionu korun pro nemocnici v Kyjevě, zásilku obsahující jehly, kanyly, termodeky nebo nouzové balíčky pro šití ran v hodnotě 300 000 Kč, kterou si převzala ukrajinská ambasáda v Praze
  • hasiči teď převezou na Ukrajinu 2 868 krevních vaků v hodnotě 600 000 Kč, v plánu je další zásilka se 3 000 vaky
 • Česká republika předala ukrajinské straně 22 cisteren nafty a benzínu v hodnotě 30 milionů korun. O pomoc se zásobováním pohonnými hmotami Ukrajina požádala NATO.
 • Ministerstvo vnitra na žádost ukrajinské strany daruje Ukrajině výstrojní součástky, balistickou ochranu, optický a další drobný materiál za celkem 53,26 milionu korun. 
 • Hasičský záchranný sbor ČR vyřadil ze svého vozového parku a daroval ukrajinským kolegům šest hasičských vozidel s žebříky a plošinami a soukromí dárci prostřednictvím českého státu do této zásilky přidali také dvě osvětlovací věže a dvě elektrocentrály. Celková hodnota daru se blíží k 4,5 milionu korun.
 • Ve středu 23. března rozhodla vláda o dalším daru pro ukrajinské ozbrojené síly ve formě blíže nespecifikovaného vojenského materiálu.
 • Na jednání 30. března vláda odsouhlasila poskytnutí dalšího materiálního datu, a to 52 balistických vest a další materiál v celkové hodnotě téměř 857 000 korun ze zásob Generálního ředitelství cel ve prospěch Celní správy Ukrajiny.
 • Ve středu 6. dubna vláda odsouhlasila humanitární dar ve formě trvanlivých potravin ze zdrojů Správy státních hmotných rezerv za zhruba 14 milionů korun, které budou využity na zásobování vnitřně vysídlených osob. Vyčlenila také 2,1 milionu korun na nákup balicího a dalšího materiálu pro evakuaci a zachování ukrajinských muzejních předmětů a ochraně ukrajinského kulturního dědictví a schválila také dodávku dalšího vojenského materiálu pro obránce Ukrajiny v celkové hodnotě 133 milionů korun.
 • Na žádost slovenské policie bylo vysláno na slovensko-ukrajinskou hranici 55 českých policistů. Jsou nasazeni v registračních centrech a jejich úkolem je pomáhat při registraci osob překračujících státní hranici. Slovensko požádalo o vyslání dalších 30 policistů, vyjedou ve chvíli, kdy bude slovenská strana připravena na jejich přijetí.
 • Česká republika vyslala v pondělí 7. března na Slovensko vojáky, aby vybudovali základnu poskytující humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny prchajícím před ruskou agresí. Tábor s kapacitou 400 osob vojáci postaví nedaleko Liptovského Mikuláše.

Výstrahy a doporučení

Sankce přijaté vůči Ruské federaci a Bělorusku

 • Česká republika odvolala souhlas s provozem konzulátů Ruské federace v Karlových Varech a Brně.
 • Vláda zároveň pozastavila provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.
 • Vláda rozhodla o zastavení udělování víz a dlouhodobých a trvalých pobytů a přerušení již probíhajících řízení na českých konzulátech státním příslušníkům Ruské federace a Běloruské republiky. S účinností od 1. dubna nahradí předchozí usnesení vlády krizové opatření vlády, které obsahuje výjimky z tohoto zákazu, a to pro rodinné příslušníky českých občanů a občanů EU a EHP, pokud žijí v České republice, a na osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky, což osvědčuje ministr zahraničních věcí, například pro osoby pronásledované oběma totalitními režimy.
 • Ministerstvo dopravy rozhodlo o omezení leteckého provozu pro všechny ruské letecké dopravce, ruští dopravci nemohou přilétat a odlétat do a z ČR a ČR nevydává ani povolení pro tzv. charterové lety. Od 26. února se uzavře pro letadla ruských dopravců vzdušný prostor nad ČR.
 • Ministerstvo financí prověřilo ruské firmy a firmy s ruskými majiteli ve vztahu k čerpání veřejných prostředků. Vláda 30. března projednala obsáhlou analýzu, jaké konkrétní sankce nad rámec mezinárodních může Česká republika dále na Ruskou federaci a ruské firmy uvalit. Je zaměřena především na přístup subjektů s ruskými a běloruskými vlastníky k veřejné podpoře, veřejným zakázkám a investičním pobídkám v České republice, ale řeší i možnost sestavit národní sankční seznam, který by umožnil uvalit sankce i na osoby, jež nejsou uvedeny na sankčním seznamu EU, a případně vyvlastnit jejich majetek.
 • Informace o sankcích přijatých na úrovni EU také na stránkách Finančně analytického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje informace o konkrétních sankcích.

Další kroky vlády

 • Vláda ve snaze usnadnit a zefektivnit zvládání migrační vlny uprchlíků z Ukrajiny vyhlásila s platností od pátku 4. března na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. Se souhlasem Poslanecké sněmovny rozhodla 30. března o jeho prodloužení až do 31. května včetně. Přijala také první krizové opatření Ministerstva vnitra, které umožní příslušníkům Policie ČR vypomoci s vyřizováním žádostí o udělení zvláštních pobytových víz pro ukrajinské uprchlíků. Ve středu 9. března ho navíc upravila tak, že rozšířila jeho účinnost na všechny uprchlíky z Ukrajiny a prodloužila lhůtu pro splnění povinnosti ohlášení místa pobytu na území ČR policii vyplývající ze zákona o pobytu cizinců ze tří pracovních dnů na 30 dnů.
 • Vláda schválila možnost, aby se po území ČR pohybovaly ozbrojené síly spojeneckých zemí z NATO, Česko jim poskytne například letiště pro tankování. Česká republika se aktivně podílí na posilování východního křídla NATO.
 • Vláda průběžně monitoruje bezpečnostní situaci v České republice, několikrát se kvůli zhoršené bezpečnostní situaci sešla Bezpečnostní rada státu.
 • Česká republika je připravena na výpadky dodávek surovin, a to jak ropy, tak zemního plynu. Máme zásoby ropy na 94 dnů a nejvíce zásobníků plynu na počet obyvatel.
 • Vláda vyhlásila boj s hybridní informační válkou vedenou proruskými dezinformačními weby a dalšími kybernetickými prostředky vůči české společnosti a vyzvala všechny relevantní subjekty, aby přijaly opatření, která povedou k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva ČR směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině.
 • Ve snaze účinněji bojovat proti dezinformacím, které mají za cíl oslabit demokratické instituce a mezinárodní směřování ČR, vláda rozhodla o vytvoření funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. Ve středu 23. března vláda jmenovala do této funkce zkušeného novináře a manažera Michala Klímu.
 • V souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací vláda také navýšila rozpočet Ministerstva obrany na rok 2022 o jednu miliardu korun. Tato částka bude vynaložena na nákup ručních palných zbraní pro Armádu ČR.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo krizové poradenství pro české firmy, které vyvážejí své produkty na Ukrajinu a do Ruska. Součástí poradenství poskytovaného agenturou CzechTrade je analýza výchozí situace firmy a příprava náhradního exportního plánu. 
 • Vláda se zabývala také finanční pomocí regionálnímu školství, které má zvýšené výdaje v souvislosti se zapojením dětí ukrajinských uprchlíků do vzdělávacího systému ČR. Vláda krajům a obcím přispěje na náklady spojené například s nutností zřídit nové třídy, přijmout nové zaměstnance, posílit školské služby, například stravování, nakoupit nové učebnice či výdaje na další adaptační aktivity. 
 • Vláda se ve středu 6. dubna zabývala konkrétními kroky k posílení obranyschopnosti České republiky
  • na základě požadavků Armády ČR schválila urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun;
  • v letech 2022 až 2024 chce Ministerstvo obrany formou zrychlené přípravy akvizičních nákupů utratit za posílení obranyschopnosti 14,58 miliardy korun;
  • připraví i urychlení vybraných modernizačních projektů, které byly schváleny v rámci Koncepce výstavby Armády ČR 2030 a dalších dokumentů, ale i realizaci nových projektů, které vyplynuly z aktuální zhoršené bezpečnostní situace, odhadem za 33,77 miliardy korun.

Významné projevy předsedy vlády

2. 3. 2022: Projev předsedy vlády Petra Fialy v Poslanecké sněmovně k aktuální situaci na Ukrajině

24. 2. 2022: Premiér Fiala před Poslaneckou sněmovnou: Jsme v tom společně, jsme v tom my všichni dohromady, jsme v tom my společně s Ukrajinou

22. 2. 2022: Premiér Fiala před Poslaneckou sněmovnou: Stojíme za plnou nezávislostí a územní celistvostí Ukrajiny

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie