Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Užitečné odkazy a kontakty

Evropská komise – Strategie EU pro region Baltského moře
web: ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm
kontakt: regio-eu-baltic-sea-strategy@ec.europa.eu

Evropská komise – Strategie EU pro Podunají
web: ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
kontakt: Regio-eu-danube-strategy@ec.europa.eu

Interact – Strategie EU pro region Baltského moře
www.interact-eu.net/eusbsr/eusbsr/284/3949

Interact - Strategie EU pro Podunají
www.interact-eu.net/danube_region_strategy/danube_strategy/285/3928

Úřad vlády, Sekce pro evropské záležitosti, Odbor koordinace evropských politik: danubestrategy@vlada.cz

Související zprávy