Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 10. 2022 16:24

Výsledky jednání vlády 27. října 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Naplňování priorit předsednictví České republiky v Radě EU
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1082/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
čj. 877/22 – bod 1 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o jednotném environmentálním stanovisku)
čj. 876/22 – bod 2 schůze vlády 19. 10. 2022
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
čj. 1237/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování náměstka ministra vnitra pro státní službu
čj. 1240/22
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2023 a střednědobého výhledu na léta 2024 a 2025
čj. 1228/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025
čj. 1238/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Problematika regenerace vybraných historických objektů v pevnostních městech v Terezíně a v Josefově
čj. 1100/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Aktualizace č. 1 dokumentace programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1231/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: přerušeno.

11. Návrh změn statutu a jednacího řádu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
čj. 1230/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

15. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 1261/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
čj. 1259/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
čj. 1262/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Pracovní návštěva předsedy vlády v Egyptské arabské republice u příležitosti účasti na World Leader ´s Summit na úvod UNFCCC COP 27 ve dnech 6.–8. listopadu 2022 v Sharm el Sheikh
čj. 1250/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2022
čj. 1243/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se uskuteční hybridně ve dnech 16.–18. listopadu 2022 v Ženevě, Švýcarsko
čj. 1235/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na obeslání 27. zasedání Generální konference pro váhy a míry (CGPM)
čj. 1244/22
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 18. a 19. září 2022
čj. 1222/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Národní zpráva České republiky pro čtvrtý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2018–2022
čj. 1260/22
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 1256/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o záměru zadat veřejnou zakázku Obměna IS-MSp-PS-2022
čj. 1232/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

2. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Podnájem nebytových prostor v administrativní budově; Karlovo náměstí č. p. 325/7, Praha 2“ v souladu s ustanovením § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1242/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o postupu realizace veřejné zakázky na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby Armády České republiky
čj. 1258/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie