Aktuálně

24. 8. 2022 17:21

Výsledky jednání vlády 24. srpna 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 798/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 824/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
čj. 1008/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
čj. 1009/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Návrh poslanců Marka Nováka, Lubomíra Metnara, Patrika Nachera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 273)
čj. 984/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Marka Výborného, Marka Bendy, Vlastimila Válka, Aleše Juchelky a Aleše Dufka na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 295/2021 Sb. (sněmovní tisk č. 276)
čj. 985/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 17/22 o návrhu skupiny senátorů na zrušení § 304c odst. 1, věty třetí, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1002/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nevstoupit.

8. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2022
čj. 1003/22
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a posouzení možností realizace části D35 formou PPP projektu
čj. 1006/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost CROSS Zlín, a. s.
čj. 262/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

11. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost BRANO, a. s.
čj. 945/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost REHAU Automotive, s. r. o.
čj. 946/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

13. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost GENERI BIOTECH, s. r. o.
čj. 947/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

14. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Stargo Metal Design, s. r. o.
čj. 948/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

15. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost VÁHALA a spol., s. r. o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
čj. 949/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

16. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost POLAK CZ, s. r. o.
čj. 950/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

17. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost TIPAFROST, a. s.
čj. 951/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

18. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Espiroflex Czech, s. r. o.
čj. 952/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno neudělit.

19. Usnesení vlády o realizaci zabezpečení investiční přípravy akce "Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu", o prodloužení termínu realizace programu č. 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a o změně usnesení vlády ze dne 5. října 2020 č. 969
čj. 980/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021 a návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků
čj. 979/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Jmenování generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace
čj. 1007/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Navýšení financování Strategie podpory Čechů v institucích EU na rok 2023 ze Všeobecné pokladní správy
čj. 989/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

26. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Radka Rubeše na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 1015/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

22. Předložení odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi roky 2022 a 2023 Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem
čj. 992/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Předložení odhadu průměrného navýšení úrovně nákladů na energie mezi roky 2021 a 2022 Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (pro 4. kvartál 2022)
čj. 993/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032
čj. 960/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o návrhu poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním provozu Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)
čj. 991/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Zpráva o měnové politice – léto 2022
čj. 983/22
Předkládá: guvernér České národní banky

3. Informace k připravovaným veřejným zakázkám centra CzechELib – 2023+
čj. 976/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Centrální nákup IT 2022“
čj. 977/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „GDS – Aktivní prvky – nákup“
čj. 981/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (83)
čj. 982/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 988/22
Předkládá: ministr zemědělství

8. "Informace o veřejné zakázce Ostraha uvolněných objektů 2023–2026"
čj. 1001/22
Předkládá: ministryně obrany

9. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií, z důvodu vytvoření infomačního internetového portálu pro zabezpečení organizace terapeutických programů pro řidiče v souvislosti s přijetím zákona č. 220/2021 Sb., účinném od 1. července 2023, kterým byl novelizován zákon o silničním provozu
čj. 1004/22
Předkládá: ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku se Státní tiskárnou cenin, s. p., na provedení upgrade IS Digitální tachograf – Etapa 1
čj. 1005/22
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie