Aktuálně

16. 2. 2022 17:15

Výsledky jednání vlády 16. února 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

1. Mandát na summit EU – Africká unie ve dnech 17. a 18. února 2022 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

Pro informaci

2. Závěrečná zpráva o implementaci Strategie České republiky na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro období 2018–2021
Předkládá: ministr zahraničních věcí

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 15/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 44/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 80/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čj. 81/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
čj. 133/22
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
Návrh nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

čj. 145/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022
čj. 146/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh programu podpory subjektů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2  „COVID – ADVENTNÍ TRHY“
čj. 149/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Podpora vybraným sektorům zasaženým protipandemickými opatřeními v měsících listopadu a prosinci 2021
čj. 150/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023–2024
čj. 154/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. 9. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 1538/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na 49. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 1. března 2022
čj. 124/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy Evropské rady Charlese Michela v Praze dne 13. ledna 2022
čj. 123/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Účast ministra zahraničních věcí na Ministerském fóru k Indo-Pacifiku v Paříži ve dnech 21. a 22. února 2022
čj. 148/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Pracovní návštěva ministryně zahraničních věcí Austrálie Marise Payne v České republice ve dnech 22. a 23. února 2022
čj. 147/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh na jmenování místopředsedy a na jmenování člena výboru Státního fondu podpory investic
čj. 153/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace k připravované veřejné zakázce „Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace“
čj. 127/22
Předkládá: ministryně obrany

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 117/22
Předkládá: ministr dopravy

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 120/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 121/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 134/22
Předkládá: ministr zemědělství

6. Informace o uzavřených smluvních vztazích na základě výjimky udělené Národní agentuře pro informační a komunikační technologie v souladu s usnesením vlády ze dne 27. července 2020 č. 810
čj. 116/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

7. Záměr horizontální spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci
čj. 128/22
Předkládá: ministryně životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie