Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 3. 2012 14:10

č.j. 4245/2012-OHS

dodávka kotlů včetně montáže a souvisejících prácí

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar odbor hospodářské správy
Druh veřejné zakázky na dodávky
Vybraný uchazeč Miroslav Klimeš
Datum uzavření smlouvy 19.3.2012
Cena zakázky 1 733 775 Kč bez DPH

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty