Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných od 1. 7. 2011 do 31. 3. 2012

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 3. 2012 11:21

č.j. 4909/2012-SES

Analýza vládního (legislativního) helpdesku a vytvoření aplikace pro vládní (legislativní) helpdesk včetně implementace a vytvoření znalostní databáze.

logo IOP EU text

ZADAVATEL: Úřad vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01

Příslušný útvar Odbor informatiky
Firma zastupující zadavatele pro výkon zadavatelských činností Veřejné zakázky s.r.o.
Druh veřejné zakázky na služby - nadlimitní
Druh zadávacího řízení otevřené řízení
Evidenční číslo v ISVZ 7202011012207
Vyhlášení v ISVZ 30.3.2012
Hledání detailních informací www.isvzus.cz
Odůvodnění stanovení předmětu zakázky -
Hodnotící kritéria s odůvodněním -
Ekonomické odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady -
Lhůta pro podání nabídek 14.5.2012 do 12:00 hodin
Otevirání obálek 15.5.2012 v 10:00 hodin
Vybraný uchazeč
Datum uzavření smlouvy
Cena dle smlouvy
Skutečná cena

Poznámky:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty