Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 6. 2009 9:50

Veřejná zakázka - Organizační zajištění veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je výkon zadavatelských činností ve smyslu ustanovení § 151 zákona, za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky „Podpora (maintenance) SW produktů“ včetně zastupování zadavatele a organizačního zajištění celého průběhu zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X