Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 6. 2009 9:13

Veřejná zakázka na zřízení systému stabilního hasícího zařízení v prostorách garáží Úřadu vlády ČR

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky na zřízení systému stabilního hasícího zařízení v prostorách garáží Úřadu vlády ČR. Plněním zakázky je zřízení stabilního hasícího zařízení v prostorách garáží Úřadu vlády ČR. Součástí zakázky je zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž zařízení včetně stavebních a ostatních souvisejících úprav. Jde o doplňkové bezpečnostní opatření.Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 13.7.2009 v 16:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X