Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 4. 2009 15:29

Veřejná zakázka na zajištění právního auditu veřejných zakázek a smluv

Toto poptávkové řízení již bylo uzavřeno.

Úřad vlády oznamuje vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování právního auditu veřejných zakázek a smluv uzavřených v rámci Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU."

Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru.

Výzva byla rozeslána šesti uchazečům, nabídku však může podat i nevyzvaný dodavatel.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 4. května 2009 v 16:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty