Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 4. 2009 14:23

Veřejná zakázka na zajištění finančního auditu

Úřad vlády oznamuje vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Kontrolní audit oběhu finančních dokladů spojených s působností Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU v rámci Úřadu vlády se zaměřením na kontrolu finančních toků a zhodnocení ekonomické náročnosti vybraných projektů."

Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru.

Výzva byla rozeslána pěti uchazečům, nabídku však může podat i nevyzvaný dodavatel.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 24. dubna 2009 v 10:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty