Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 2. 2009 9:57

Veřejná zakázka na leteckou dopravu účastníků předsednických konferencí

Úřad vlády oznamuje vyhlášení otevřeného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Letecká doprava účastníků předsednických konferencí."

Předmětem veřejné zakázky je zajištění letecké dopravy účastníků předsednických konferencí v gesci ministra pro lidská práva, a to zpravidla z evropských zemí popř. ze zemí mimo Evropu. Jedná se o zajištění dopravy účastníků Gender konference (27. 5. 2009, 108 letenek), Seniorské konference (25. 5. - 26. 5. 2009, 50 letenek) a Dětské konference (6. 4. - 7. 4. 2009, 5 letenek).

Zakázka byla vyhlášena v informačním systému o veřejných zakázkách dne 27.2.2009 pod evidenčním číslem 60028612, formulář "oznámení o zakázce" je dostupný na adrese http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6002861202001. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou zájemci v přiložené zadávací dokumentaci a její příloze a ve výše uvedeném formuláři.

Pro stažení přiložených souborů se zájemce musí k této veřejné zakázce zaregistrovat (viz odkaz v pravém sloupci).

Termín pro doručení nabídek je stanoven na  13.3.2009 v 9:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na adresu: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300, Praha 10.  Otevírání obálek proběhne na téže adrese dne 13.3.2009 v 10:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X