Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 2. 2009 18:05

Veřejná zakázka na květinovou výzdobu pro Evropské rady v Bruselu

Úřad vlády ČR oznamuje zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Květinová výzdoba pro Evropské rady v Bruselu".

Předmětem zakázky je návrh květinových dekorací včetně instalace k výzdobě tří prostor budovy Rady EU Justus Lipsius, kde se budou ve dnech 19.-20. března 2009 a 18.-19.června 2009 konat zasedání Evropské rady. Další informace o poptávkovém řízení naleznou uchazeči v přiložených souborech.

Vzhledem k místu plnění veřejné zakázky uveřejňujeme výzvu ve francouzském jazyce, nabídky mohou být předkládány ve francouzském nebo anglickém jazyce. Výzva byla rozeslána třem uchazečům, nabídku však může podat i nevyzvaný dodavatel.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 6. března 2009 ve 12:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X