Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

5. 3. 2009 11:07

Veřejná zakázka na grafické služby

Toto poptávkové řízení již bylo uzavřeno.

Úřad vlády ČR oznamuje zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Grafické služby pro předsednictví ČR v Radě EU".

Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění grafických prací pro účely českého předsednictví v EU. Podrobné informace o poptávkovém řízení naleznou uchazeči v přiložených souborech.

Výzva byla rozeslána třem uchazečům, nabídku však může podat i nevyzvaný dodavatel.

Termín pro doručení nabídek je stanoven na 16. března 2009 ve 12:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X