Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 6. 2009 9:03

Veřejná zakázka -zajištění požární bezpečnosti stavby-Hrzánský palác

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky na zajištění požární bezpečnosti stavby-Hrzánský palác. Předmětem plněním veřejné zakázky je zajištění požární bezpečnosti stavby - část silnoproudá elektroinstalace v objektu Úřadu vlády ČR, Praha 1, Loretánská 9/177. Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 20.7.2009 v 16:00 hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X