Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 9. 2009 8:33

Veřejná zakázka -Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚVČR v rámci projektu ODOK

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky -Analýza modernizace systému elektronických knihoven ÚVČR v rámci projektu ODOK. Jedná se o předmět plnění, při jehož financování bude žádáno o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu pro Lidské zdroje a zaměstnanost („OP LZZ“). Podrobné informace o veřejné zakázce naleznou uchazeči v přiloženém souboru. Termín pro doručení nabídek je stanoven na 16.10.2009 v 11:00 hod.

logo k veřejné zakázce

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty