Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv veřejných zakázek zveřejněných do 30. 6. 2011

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 8. 2010 12:13

Veřejná zakázka - Řízení projektu - Úprava Informačního systému ODok

Úřad vlády oznamuje vyhlášení veřejné zakázky: Řízení projektu - "Úprava Informačního systému ODok". Jedná se o supervizi a řízení projektu realizovaného v rámci strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně v rámci Integrovaného operačního programu ("IOP"). Více informací o stávajícím projektu ODok naleznete zde: http://odok.vlada.cz.

Podrobné informace o veřejné zakázce jsou k dispozici na portálu www.allytrade.cz pod odkazem: http://www.allytrade.cz/GemDemand.asp?GDeID={B3B7642D-C2C0-4366-A9E1-3ECFBBDF1143}&OuterRedir=default.asp?WhatD=%26Show=%26EMType=1 (číslo 08721/10-OIT).

logo_IOP_EU_text-1

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X