Konference

19. 2. 2010

Odborný seminář Ústava České republiky - vznik, vývoj a perspektivy

Dne 24. 2. 2010 proběhl v Hrzánském paláci odborný seminář Ústava České republiky - vznik, vývoj a perspektivy, který se konal pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera a Aleše Gerlocha, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Přednášející diskutovali v rámci bloků o ideové zdrojích české ústavy a jejím demokratickém přerodu (JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h.c.), o Ústavě ČR – de constitutione lata, de constitutione ferenda (Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., JUDr. Jan Wintr, Ph.D., JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.) a o perspektivách ústavy do budoucna, systémových změnách a novelizacích (prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.).

Seminář byl součástí projektu Cesty české ústavnosti, kterými Úřad vlády ČR připomíná 90. výročí přijetí první československé ústavy.

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy