Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Informace pro veřejnost

17. 9. 2015 10:53

Oznámení o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky na Úřadu vlády České republiky

V souladu se služebním předpisem čj. MV-109345-1/VMS-2015 vydaným náměstkem pro státní službu č. 4/2015 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky je tato:

  1. Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním obecné části úřednické zkoušky je 500 Kč na osobu.
  1. Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky je 2 000 Kč na osobu.

Žadatelé na základě podané žádosti o vykonání úřednické zkoušky služebnímu orgánu, kterým je státní tajemník v Úřadu vlády České republiky, budou předepsané paušální částky nákladů spojených s vykonáním obecné části nebo zvláštní části úřednické zkoušky hradit před stanoveným termínem konání úřednické zkoušky na číslo účtu: 19-4320001/0710 tak, aby celková částka byla na účet Úřadu vlády České republiky připsána minimálně tři dny před stanoveným datem konání úřednické zkoušky.

Jako variabilní symbol budou žadatelé o vykonání úřednické zkoušky používat vždy číslo jednací, pod kterým bude vedena ve spisové službě Úřadu vlády České republiky jejich žádost o vykonání úřednické zkoušky.

Žadatelům o vykonání úřednické zkoušky bude variabilní symbol zaslán elektronicky na e-mailovou adresu. Upozorňujeme žadatele na povinnost uvést e-mailovou adresu v žádosti o vykonání úřednické zkoušky. 

Žádost o vykonání úřednické zkoušky (Příloha č. 2, Metodický pokyn č. 3 náměstka pro státní službu) je k dispozici na www stránkách Ministerstva vnitra České republiky na adrese:

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-3.aspx

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X