Stránka byla přesunuta do archivu

13. 7. 2017 12:04

Rejstřík certifikátorů

Informace o datové sadě

Název datové sady

Rejstřík certifikátorů

Popis datové sady

Tato datová sada obsahuje jmenný seznam držitelů certifikátorů a institucí, kterých jsou členy. Certifikátoři jsou vyškolení odborníci, kteří provádějí místní šetření v rámci certifikaci odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby tj. pro uživatele drog, závislé a patologické hráče. Certifikátoři ověřují naplnění standardů odborné způsobilosti službou, která o certifikaci požádala. Místní šetření provádí certifikační tým složený ze tří certifikátorů, přičemž alespoň jeden z certifikátorů musí odborníkem na šetřený typ služby. Rejstřík certifikátorů vede Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Periodicita aktualizace

Jednou ročně

Související geografické území

Česká republika

Klasifikace dle EuroVoc

Rejstřík certifikátorů

Jméno a e-mail kurátora dat

Jan Kozák

Dotčené časové období od-do

16.01.2013 - 15.06.2016

Název a URL poskytovatele dat

Úřad vlády České republiky

Podmínky využití dat

Informace o volném přístupu k datové sadě

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty