Konference

17. 2. 2010

Mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů

Ve dnech 24.-26. února 2010 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky a Strakovy akademie koná mezinárodní konference.

 

Konferenci Zločiny komunistických režimů, připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s partnerskými ústavy ze zahraničí.

Konference je rozdělena na dvě části. Ve dnech 24.-25. února je pořadatelem pan MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu PČR. Dne 26. února konferenci pořádá Úřad vlády ČR; záštitu nad závěrečným kulatým stolem převzal pan Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády ČR.

Konference si klade za úkol sestavit přehled zločinů spáchaných komunistickými režimy za železnou oponou, ohodnotit je z právního hlediska a pokusit se hledat možná řešení dnešní situace, s cílem zlepšení porozumění a posílení evropské integrace přes bývalou východo-západní hranici. Aktuální program a informace o registraci najdete na www.zlocinykomunismu.eu.


Program

1. den – Spáchané zločiny

8.30 Zahájení konference
Jiří Liška (Česká republika), místopředseda Senátu ČR

8.45 Úvodní projev
Herta Müller (Německo), bývalá disidentka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu za rok 2009, bude potvrzeno

9.00 – 9.30 Úvodní přednáška
“Smrt marxismem“: Zločiny spáchané vládami na jejich vlastních občanech ve 20. století. Rudolph J. Rummel (USA), emeritní profesor politologie, Universita Hawai.

9.30 – 11.00
I. Zločiny proti lidskosti a náš mezinárodní závazek vůči spravedlnosti.
Jak klasifikovat zločiny spáchané komunistickými režimy proti civilnímu obyvatelstvu? Mezinárodní smlouvy ratifikované ve 20. století a jejich důsledky. Konvence o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3074 (XXVIII), Rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy z 2.4. 2009 a další nástroje. Důležitost spravedlnosti. Moderátor diskuse: Jiří Liška, místopředseda Senátu
Dainius Žalimas (Litva), mimořádný profesor, Universita Vilnius, právnická fakulta, Institut mezinárodních vztahů a politologie

Ineta Ziemele (Lotyšsko), právnička, Evropský soud pro lidská práva, profesorka mezinárodního práva a lidských práv na postgraduálním studiu práva v Rize a na Lundské universitě ve Švédsku
Diskuse

11.00 – 11.30 přestávka
11.30 – 13.00

II. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy v bývalém Sovětském svazu, v nových zemí EU, Německu a na Balkáně I (limit 15 min.)
Moderátor diskuse: Sandra Kalniete (Lotyšsko), bývalá disidentka, členka Evropského parlamentu+

Rusko – Nikita V. Petrov, Memorial
Estonsko – Toomas Hiio, Ústav historické paměti Lotyšsko – Valters Nollendorfs, Muzeum okupace Lotyšska 1940-1991 Litva – Emanuelis Zingeris, předseda Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě, bude potvrzeno
Ukrajina – Volodymyr Vjatrovych, Ukrajinská bezpečnostní služba
Diskuse

13.00 – 14.00 oběd

14.00 – 15.30
III. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy – studie jednotlivých států II (limit 5 min.)
Moderátor diskuse: Vladimír Bystrov (Česká republika), Sdružení Oni byli první bude potvrzeno
Bělorusko - ………., bude potvrzeno
Polsko – Janusz Kurtyka, Institut národní paměti Slovensko – Lubomír Morbacher, Institut národní paměti
Maďarsko –Janos M. Rainer, Institut historie roku 1956 / Historický archiv státní bezpečnosti/Dům teroru Německo – BstU (východoněmecké ministerstvo pro státní bezpečnost), bude potvrzeno
Diskuse
15.30 – 16.00 přestávka

16.00 – 17.30
IV. Zločiny proti lidskosti spáchané komunistickými režimy – studie jednotlivých států III (limit 15 min.)
Moderátor diskuse: Zdeněk Křivka (Česká republika), Konfederace politických vězňů, bude potvrzeno
Slovinsko – Andreja Valič, Studijní centrum národního usmíření
Rumunsko – Marius Oprea, Ústav pro vyšetřování komunistických zločinů Bulharsko – Vasil Kadrinov, Centrum Hannah Arendtové Srbsko – Marina Jelic, Centrum pro rozvoj míru a demokracie Greece – Centrum pro demokracii a usmíření v jižní a východní Evropě, bude potvrzeno

2. DEN – SPRAVEDLNOST (KTERÁ BY MĚLA BÝT) VYKONANÁ

8.45 Zahájení
Miroslava Němcová (Česká republika), místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, Parlament České republiky

9.00 – 10.30
V. Případová studie: Komunistické zločiny v Československu a jejich trestní stíhání. Československo jako příklad: klasifikace zločinů spáchaných v letech 1948-1989 a jejich trestní stíhání po pádu komunistického režimu.
Moderátor diskuse: Milan Hulík, právník, bývalý člen Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných, bude potvrzeno
Pavel Gregor, Úřad dokumentace a vyšetřování komunistických zločinů bude potvrzeno

Eduard Stehlík, zástupce ředitele , Vojenský historický ústav

Miroslav Lehký, zástupce ředitele Ústav pro studium totalitárních režimů

Diskuse

10.30 – 11.00 přestávka

11.00-12.30

VI. Rozsudky nad komunistickými zločinci –studie jednotlivých států. Německo, Polsko – země s dlouholetou zkušeností s trestním stíháním komunistických zločinů. Střelba na Berlínské zdi, další rozsudky nad zločinci z bývalé NDR. Zkušenosti Institutu národní paměti. Soud s Jaruzelskim? Slovinsko – právní odezvy na totalitární komunistické zločiny. Rumunsko – cesta ke spravedlnosti a problémy s uplatňováním mezinárodního práva. Bylo mezinárodní právo vždy uplatňováno a bráno v úvahu?
Moderátor diskuse: Milan Zver (Slovinsko), Člen Evropského parlamentu, bude potvrzeno

Christoph Schäfgen (Německo),
bývalý generální prokurátor, Berlin
Witold Kulesza (Polsko), profesor trestního práva, Universita v Lodži
Jernej Letnar Černič (Slovinsko), profesor mezinárodního práva v oblasti lidských práv, Evropský universitní institut, Florencie, Itálie
Raluca Grosescu (Rumunsko), Ředitel Výzkumného a dokumentačního úřadu, Institut pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku
Diskuse

12.30-13.30 oběd

13.30 – 15.00
VII. Tlusté čáry, omezená spravedlnost a její důsledky
Proč byla cesta ke spravedlnosti tak neuspokojivá? "Tlustá čára" – zřetelný nebo nevyslovený jev a jeho důsledky. Právo obětí. Role práva a soudní moci v post-totalitárních zemích. Co se stalo se soudci, prokurátory a policisty komunistických režimů? Byly v postkomunistických zemích odlišné přístupy? Jaké jsou důsledky v dnešních společnostech v zemích střední a východní Evropy?
Moderátor diskuse: László Tökész (Rumunsko), biskup, bývalý disident, člen Evropského parlamentu
Joachim Gauck (Německo), bývalý federální komisař pro záznamy Stasi, předseda nadace "Proti zapomenutí – pro demokracii", bude potvrzeno
Eliška Wagnerová (Česká republika), soudkyně Ústavního soudu

Vytautas Landsbergis (Litva), bývalý disident a President Litvy, člen Evropského parlamentu, bude potvrzeno

Diskuse

3.DEN – ŘEŠENÍ?

8.45 Zahájení
Jana Hybášková, (Česká republika), bývalá členka Evropského parlamentu, předsedkyně Evropské demokratické strany

9.00-10.30
VIII. Zločiny komunismu a nacismu – co jsme se naučili? Můžeme srovnávat zločiny spáchané dvěma diktaturami 20. století? Podobnosti a rozdíly. Co západní demokracie vědí o rozsahu porušování lidských práv v komunistickém bloku? Nacistické zločiny byly zdokumentovány a trestně stíhány. Měli bychom se pokusit o to samé v případě komunistických zločinů, a jak?

Moderátor diskuse: Göran Lindblad (Švédsko), President výboru pro politické záležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy
André Glucksmann (Francie), filosof, spisovatel, bude potvrzeno
Nathan Sharansky (Izrael), bývalý sovětský disident, bývalý ministr, Ředitel Adelsonova institutu pro strategické studie, bude potvrzeno
Daniel Cohn-Bendit (Německo), člen Evropského parlamentu, bude potvrzeno
Diskuse

10.30-11.00
IX. Prezentace Evropské komise Úloha Evropské unie. Jak dosáhnout pokroku v evropské integraci, když hrubá porušení základních práv zůstávají nepotrestána? Zpráva Evropské komise o zločinech komunistických režimů.
Úvodní vystoupení: Heidi Hautala (Finsko), předsedkyně Podvýboru pro lidský práva Evropského parlamentu
Jonathan Faull, Evropská komise, generální ředitel, generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, bude potvrzeno

11.00-11.30 přestávka

11.30 – 13.00
X. Mezinárodní spravedlnost: tribunály OSN, Komise pravdy a usmíření v Jižní Africe. Přechodná spravedlnost na konci 20. století. Mohou být nalezeny paralely se situací ve střední a východní Evropě? jak zacházet s komunistickými zločiny v bývalých komunistických zemích?

Moderátor diskuse: Tunne Kelam (Estonsko), bývalý disident, člen Evropského parlamentu
Carla del Ponte (Švýcarsko), bývalá generální prokurátorka Mezinárodního tribunálu OSN pro bývalou Jugoslávii a Rwandu, bude potvrzeno
Yasmin Sooka (Jižnžní Afrika),
bývalý komisař Jihoafrické komise pravdy a usmíření a Komise pro Solomonovy ostrovy, bude potvrzeno
Diskuse

13.00-14.00 oběd

14.00-16.00
XI. Jak dosáhnout spravedlnosti v postkomunistických společnostech, zejména v nových členských státech EU? Ponaučení. Jak překonat nečinnost národních soudů?
Moderátor diskuse: Pavel Žáček (Česká republika), Ředitel Ústavu pro studium totalitárních režimů

Diskuse u kulatého stolu
s mluvčími a VIP hosty konference, např. Heidi Hautalou, Sandrou Kalniete, László Tökésem, Carlou del Ponte, Joachimem Gauckem, Vytautasem Landsbergisem, André Glucksmannem, Nathanem Sharanskym, Tunne Kelamem, Göranem Lindbladem a dalšími, bude upřesněno

16.00 – 16.30 přestávka

16.30-16.45
Závěr Konference o zločinech komunistických režimů

17.00-17.30
Tisková konference


Doprovodný program

Exhumace obětí Securitate
Výstava v rámci festivalu MENE TEKEL (viz níže)
Autor: Institut pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku
Datum: 22.února – 7. března 2010
Místo konání: historická budova University Karlovy, Praha 1, Ovocný trh
Pro veřejnost vstup volný

• Milan Svoboda Jazz Quartet
Hudební večer s nejznámějšími jazzovými skladbami v podání jednoho z nejlepších českých jazzových souborů
Datum a hodina konání: 24 února 2010, 18:30 – 20:00
Místo konání: České muzeum hudby, Praha 1, Karmelitská 2/4
Vstup volný výlučně pro účastníky konference

Festival MENE TEKEL
festival proti totalitarismu a násilí
4. ročník, téma tohoto ročníku: odpor inteligence
Datum: 22. února – 7. března 2010
Místo konání: různé akce, program bude zveřejněn na www.menetekel.cz
Pro veřejnost vstup volný.

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie

Připojené dokumenty