Konference

19. 2. 2010

Konference Ústava 1920 - Vyvrcholení konstituování československého státu

Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK uspořádal u příležitosti 90. výročí přijetí první československé ústavy vědeckou konferenci, která se uskutečnila 25. února.

 

Ústava 1920Na konci února 1920 byla přijata první československá ústava. V symbolické a právní rovině tak bylo ukončeno období konstituování nově vzniklého státu, které nebylo nijak jednoduché a stavělo před tehdejší politické aktéry nemálo výzev, s nimiž se museli vypořádat. Odpovědi na otázky, jak se politická reprezentace vyrovnala se situací nově založeného státu v neklidné střední Evropě plné nacionálních, sociálních a hospodářských problémů, můžeme nalézt právě prostřednictvím studia ústavních norem a dalších zákonů přijatých v souvislosti se schválením československé ústavy.

V roce 2010 si připomínáme 90. výročí tohoto významného okamžiku českých dějin a proto se Úřad vlády ČR ve spolupráci s FF UK rozhodl uspořádat vědeckou konferenci, jejímž základním cílem bylo shrnout dosavadní vědecké poznatky o dobovém kontextu přijetí československé ústavy a zároveň přinést nové, dosud nepublikované, výsledky odborného bádání. Vzhledem k tomu, že členové vlády v roce 1920 nemalou měrou participovali na tvorbě textu ústavního dokumentu, bude to právě současný Úřad vlády ČR, který se svou činností hlásí k odkazu prvorepublikového Prezidia ministerské rady, který tuto událost připomene.

Výstupem z konference pro odborníky i širší veřejnost bude sborník sestavený z příspěvků přednesených na konferenci.

Čtvrtek 25. 2. 2010

Hrzánský palác (Loretánská 9, Praha 1)

Program:

8:30 zahájení

9:00 – 10:00 I. sekce

• Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c. - Ústava jako počátek nové éry demokracie

• Prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. - Cesta k stabilizační ústavě nesamozřejmého státu

• Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc.– Československá ústava v kontextu evropské ústavnosti

10:00 – 10:20 přestávka

10:20 – 11:40 II. sekce

• Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. – Česká a československá státní idea

• Doc. PhDr. Eva Broklová, CSc. - Slušná ústava pro slušné lidi

• PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. – Politické strany v ústavě 1920

• PhDr. JUDr. Jan Štemberk, Ph.D - Československý občan a svoboda pohybu

11:40 – 12:40 oběd

12:40 – 14:20 III. sekce

• Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – Problém postavení Slovenska při přípravě ústavy 1919-1920

• Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. - Plany na riesenie slovenskej otazky s cielom obnovit integritu Uhorska v rokoch 1918-1920

• JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. - Ústavní systém a práva menšin

• Mgr. David Hubený + Bc. Jan Hasil – Postoj říšských a československých Němců k ústavě

• Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. – Hraničáři a jejich mobilizační síla nejen při přijímání ústavy

14:20 – 14:40 přestávka

14:40 – 16:00 IV. sekce

• Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – Diskuse o konstituování armády v kontextu československé legislativy

• Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – Církevně politická situace v ČSR 1918 - 1920

• PhDr. Lukáš Šlehofer– Změny ve školství ve světle konstituování Československého státu

• Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. - Ekonomické parametry československého Ústavního zákona

16:00 – 16:30 závěrečná diskuse a zakončení

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy