Tiskové zprávy

9. 4. 2020 17:38

Výsledky jednání vlády 9. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Čj. 343/20
Předkládá: předseda vlády

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Čj. 345/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Čj. 344/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví část 1 + část 2)
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit intenzivní péče
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

8. Krizové opatření o zrušení krizového opatření, kterým bylo zdravotnickým pracovníkům zakázano čerpat dovolenou
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Humanitární reakce na pandemii COVID-19
Čj. 339/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

13. Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury
Čj. 336/20
Předkládá: ministr kultury

14. Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády
Čj. 331/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Čj. 346/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

16. Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Čj. 347/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie