Výstavy

30. 6. 2012

Dlouhodobá expozice Symboly republiky: Pilíře české státnosti

Výstava pod záštitou předsedy vlády České republiky.

 

Dlouhodobá expozice přibližovala historické kořeny oficiální české státní symboliky, zahrnující velký a malý znak, státní barvy, vlajku, prezidentskou vlajku, státní pečeť a hymnu.

Výstava probíhala v Hrzánském paláci, Loretánská 177/9, Praha 1 a byla přístupná od května 2010 do června 2012, kdy ji navštívilo přes 2000 návštěvníků z řad široké veřejnosti.

O výstavě

Oficiální státní symbolika České republiky je definována ve 14. článku Ústavy z roku 1992. Plní především funkce identifikační a reprezentativní, svým způsobem však také přibližuje jednotlivé etapy z více než tisíciletých dějin státu. Připomíná historickou kontinuitu, návaznost současnosti na úsilí desítek generací předků.

Symboly republikyS výjimkou státní hymny všechny symboly vycházejí ze středověkých znaků odpovídajících pravidlům heraldiky. Ty se prosadily během 12. století na území západokřesťanského civilizačního okruhu, u nás s přibližně jednogeneračním zpožděním oproti nejvyspělejším oblastem. Až do začátku 20.století šlo vlastně především o symboliku vládnoucího panovníka, která plnila prakticky stejné funkce jako nyní symboly republiky.

Symboly republikyRozhodujícím pro další vývoj bylo 13. století. Dne 23. 9. 1253 zdědil pražský trůn král Přemysl Otakar II., který zavedl znak s dvouocasým lvem. Ve 14. století, za vlády Lucemburků, získala monarchie podobu Koruny království českého, v zásadě přetrvávající do poloviny 18. století. Císařovna Marie Terezie 29. 11. 1752 ustanovila jednotný panovnický znak, společný pro rakouské i české země, což fakticky znamenalo konec užívání specificky české symboliky na státní úrovni.

Symboly republikyVyhlášení Československa 28. 10. 1918 vrátilo vlastní státnost z oblasti teorie zpět do reality. V rámci trojice znaků republiky ze 30. 3. 1920 se vedle symbolů Slovenska a Podkarpatské Rusi objevila středověká heraldická znamení českého krále, moravského markraběte, opavského vévody a vévodů dolnoslezských i hornoslezských. Další středověké znaky územních součástí někdejší Koruny království českého do nich zahrnuty nebyly. Výtvarná stylizace jednotlivých symbolů republiky je dílem Jaroslava Kursy, Františka Kysely, Milana Hegara, Josky Skalníka a Jiřího Loudy, který ztvárnil státní znaky v roce 1992.

Na přípravě výstavy spolupracovali Národní archiv a Národní muzeum, exponáty dále zapůjčili Kancelář prezidenta republiky, Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Národní knihovna České republiky.

Autoři výstavy: Helena a Pavel Sedláčkovi
Komisařka výstavy: Lucie Wittlichová
Produkce: Petra Tikalová
Architekt výstavy: Luděk Novotný
Kresby: Petr Tybitancl a Zdirad J.K. Čech
Grafický design: Filip Blažek, Jan Dobeš, studio Designiq
Realizace výstavy: LN Design, s.r.o.

e-mailemFacebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy