Ptejte se ICV

Děkujeme za váš zájem o informace o činnosti české vlády, jejích poradních a pracovních orgánech, a o činnosti Úřadu vlády České republiky.

Váš dotaz můžete položit

Postup při uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete na stránkách Úřadu vlády.

Těšíme se na vaše dotazy.