Pro školy

K hlavním úkolům Informačního centra vlády České republiky patří seznamování veřejnosti s činností Vlády ČR, zlepšení komunikace mezi Úřadem vlády ČR a občany, poskytování informací o činnosti Úřadu vlády ČR včetně jeho poradních a pracovních orgánů a prohloubení povědomí o jeho činnosti.

Jednou z možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je otevření Úřadu vlády ČR veřejnosti prostřednictvím cyklu vzdělávacích programů a navázání spolupráce se základními školami, gymnázii a vysokými školami. Naším cílem je Informační centrum vlády dostat do povědomí vyučujících jako instituci, která se školami aktivně spolupracuje a pro vzdělávání dětí a mládeže je jeho činnost přínosem.

Co nabízíme školám

Vzdělávací činnost Informačního centra vlády bychom v tomto směru chtěli nabídnout jako podporu výuky vzdělávací oblasti Člověk a společnost, především pak vzdělávacího oboru Výchova k občanství na školách základních a Občanský a společenskovědní základ na gymnáziích. Semináře pro studenty vysokých škol pak budou tematicky navazovat na události a významná výročí, spjatá s historií i současnou činností Úřadu vlády České republiky.

  • V rámci spolupráce se základními školami se v současnosti snažíme například o srozumitelný výklad státovědy, státních symbolů a smysluplně vyložit obsah pojmů vlast a domov prostřednictvím výstav Symboly republiky a Můj stát v Hrzánském paláci. Tuto výstavu navštívilo v roce 2014/2015 celkem 180 školních skupin, tedy přibližně 4 000 dětí. Důkazem její jedinečnosti je bezpochyby i fakt, že ji Ministerstvo školství zařadilo mezi doporučené vzdělávací programy. V novém školním roce 2015/2016 se výstava Můj stát nepřestává těšit oblibě řady základních škol, které ji každý týden pravidelně navštěvují.

     
  • Se středními školami navazujeme spolupráci ve formě přednášek a seminářů, které se konají ve Strakově akademii. Tato pravidelná setkání s předními odborníky v daných oblastech reagují na aktuální společensko-politickou situaci a pomáhají tak studentům vidět svět v souvislostech a v neposlední řadě orientovat se v zásadních otázkách současné společnosti.

     
  • Stejně důležitý je pro nás také kontakt s univerzitami a vysokými školami, pro které zde pravidelně pořádáme exkurze po budově a zahradě Strakovy akademie a odborné diskuze na nejrůznější témata. Komentované prohlídky s průvodcem pro studenty vysokých škol mohou po předešlé domluvě proběhnout nejen ve Strakově akademii, ale i v dalších objektech Úřadu vlády ČR, kterými jsou Kramářova vila, Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác a Benešova vila v Sezimově Ústí.

Nepřehlédněte

Benešova vila - návštěvnický provoz

Výstava Můj stát

Úřad vlády ČR v roce 2019 zpřístupní veřejnosti historické paláce a vily

Výstava Symboly republiky: Pilíře české státnosti v Hrzánském paláci.

Knihovna připravované legislativy