Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10. 12. 2021 13:12

Zmocněnkyně pro lidská práva k manželství stejnopohlavních párů

U příležitosti Dne lidských práv zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková vyjádřila přesvědčení, že i Česká republika bude v budoucnu umožňovat stejnopohlavním párům uzavírat občanský sňatek

„S potěšením jsem zaznamenala zprávu, že chilský prezident podepsal v předvečer Dne lidských práv zákon o manželství stejnopohlavních párů a země, která je v Latinské Americe považována spíše za konzervativní, se stala již 31. státem světa, který sňatky osob stejného pohlaví nyní umožní. 

I v České republice žijí stejnopohlavní páry, které stejně jako páry heterosexuální by rády uzavřely manželství, což však u nás stále není možné. Mezi registrovaným partnerstvím, které zná náš právní řád, a manželstvím je velký rozdíl nejen v symbolické rovině, ale i pokud jde o omezený okruh práv, které registrovaní partneři mohou v praxi využít.

Věřím, že i my budeme podobně jako v Chile a řadě evropských států v budoucnu umožňovat stejnopohlavníma párům uzavřít občanský sňatek. Církevní sňatek samozřejmě zůstane zachován v podobě, jakou známe dnes."

Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X