Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

16. 12. 2021 14:07

Zmocněnkyně Helena Válková s Výborem pro práva starších lidí k očkování proti covid-19

Výbor pro práva starších lidí při Radě vlády pro lidská práva společně se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou na svém zasedání 15. prosince formuloval stanovisko k povinnému očkování proti covid-19.

Ve svém stanovisku Výbor podporuje dobrovolné očkování proti covid-19 a doporučuje všem relevantním institucím včetně zdravotních pojišťoven, aby využily nástrojů pozitivní motivace, které mají v této oblasti k dispozici;

Výbor zdůraznil, že povinné očkování proti covid-19 by nemělo být uloženo ryze na základě příslušnosti osob k určité věkové kategorii, neboť takové opatření by mohlo být shledáno diskriminačním.

A v neposlední řadě Výbor upozornil na to, že povinné očkování, stejně jako jiná plošná opatření, musí sledovat legitimní cíle, naplňovat znaky nezbytnosti a přiměřenosti a být řádně odůvodněno, a to při zohlednění všech relevantních faktorů (např. profesní zařazení a s ním spojená vyšší míra rizika přenosu nemoci, zdravotní stav jedince, nebo význam očkování určité skupiny pro ochranu veřejného zdraví).

Na návrh zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové toto stanovisko dnes projednala také Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém zasedání a vyslovila s ním souhlas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X