Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

10. 5. 2021 17:03

Vláda schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030

Vláda na svém dnešním jednání schválila Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021 - 2030. Tento klíčový dokument vznikl v rámci úzké spolupráce Úřadu vlády s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na základě průběžných konzultací se zástupci neziskových organizací a dalšími významnými představiteli romské komunity.

Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 – 2030 („Strategie 2021+“) je rozčleněna do šesti tematických kapitol řešících problémy v oblastech emancipace, podpory rovnosti, začleňování a participace, anticiganismu, vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti a zdraví.

To nejdůležitější je však participace Romů, bez které by změny v žádné z oblastí řešených Strategií 2021+ nebyly možné,“ uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková. Podle jejího názoru je právě nízká účast Romů na správě věcí veřejných jedním z hlavních důvodů, proč dosud přijatá opatření a finanční podpora nebyly dostatečně efektivní. „I když se zvyšuje povědomí společnosti o nutnosti odstranit přetrvávající problémy anticiganismu a diskriminace, nedostatečná participace Romů v příslušných projektech a rozhodovacích procesech bránila úspěšnému dosažení nápravy v tomto směru. To se nyní, bude-li se Strategie 2021+ dodržovat, má šanci v brzké době změnit k lepšímu,“ řekla zmocněnkyně pro lidská práva.

Význam participace zmínil i člen občanské části Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Jan Husák: „Je to průlomový dokument, na kterém se podíleli samotní Romové, ať už to byly neziskové organizace nebo významné osobnosti, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.“

Místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Zdeněk Guži dodal: „Strategie 2021+ je to, co nám ukazuje cestu, a mám velkou radost, že se ji podařilo projednat s resorty v podobě, jakou jsme si přáli. Za to všem patří můj dík.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X