Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

22. 11. 2021 18:58

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny nominovala kandidáta na romského zmocněnce

V pondělí 22. listopadu se potřetí v tomto roce sešla ke svému jednání Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Zabývala se, mimo jiné, nominací kandidáta na nově zřizovanou pozici zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny.

V úvodu zasedání pod vedením Heleny Válkové, zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň také výkonné místopředsedkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny („Rada“), se účastníci seznámili s finálním šetřením policejního zásahu a následným úmrtím Stanislava Tomáše v červnu tohoto roku v Teplicích. Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje i ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů přítomné seznámili se závěry šetření, které neshledalo souvislost mezi úmrtím a policejním zákrokem.

Rada se také seznámila se stanoviskem romských neziskových organizací k nominaci kandidáta na pozici zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny a přijala usnesení, ve kterém se obrací na novou Vládu České republiky, aby na nově zřizovanou pozici jmenovala člena Rady Mgr. Jana Husáka.

Jsem velmi potěšena, že se občanská část Rady jednoznačně shodla na kandidátovi,“ uvítala nominaci Jana Husáka zmocněnkyně pro lidská práva.

Jan Husák poděkoval za nominaci s tím, že je pro něj ctí ji přijmout. „Velice si vážím důvěry, kterou mi členové Rady zastoupené státními a občanskými členy vyjádřili schválením nominace neziskových organizací a občanských členů Rady. Jsem si vědom, že finální rozhodnutí, kdo bude zmocněncem, záleží na vládě. Než se tak stane, je důležité, aby byly vyjednány podmínky poskytující záruky, že pozice zmocněnce bude naplňovat kontinuální požadavky důstojném zastoupení na úrovni vlády, což považuji za velmi zásadní," řekl.

Na programu Rady byly dále informace o procesu odškodnění nezákonně sterilizovaných osob, aktualizace rámcových vzdělávacích plánů či informace o očkovací kampani. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X