Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality zmocněnkyně vlády pro lidská práva

26. 10. 2021 21:00

Rada vlády pro lidská práva se věnovala nežádoucím dopadům novely zákona o hmotné nouzi

V úterý 26. října se ve Strakově akademii konalo třetí zasedání Rady vlády pro lidská práva v tomto roce. Mezi hlavními body programu byly podněty k novele zákona o hmotné nouzi a k oddlužení.

Jednání Rady vlády pro lidská práva, 26. října 2021
Jednání Rady vlády pro lidská práva, 26. října 2021

Rada vlády pro lidská práva („Rada“) se za přítomnosti svého předsedy, premiéra Andreje Babiše, a zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové věnovala novele zákona o hmotné nouzi, který umožňuje provádět srážky z dávek pomoci v hmotné nouzi na úhradu pokut za vybrané přestupky. Přijatá novela totiž může mít od okamžiku své účinnosti, tedy od 1. 1. 2022, významné dopady na lidská práva osob, které mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Proto ve snaze předejít nejednotnému výkladu zákona ze strany Úřadu práce ČR vyzvala Rada ve svém usnesení Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v součinnosti s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra a dalšími relevantními ministerstvy připravilo instrukci a metodický pokyn pro Úřad práce ČR, který zpřesní výklad neurčitých právních pojmů „nevymožitelná pokuta“ a „způsobilost pachatele k nápravě“ a tím minimalizuje možné nežádoucí dopady mj. i na rodiny s dětmi.

Rada se dále zabývala problematikou exekucí a oddlužení. V současné době je v České republice 750 000 osob v exekuci, navíc situace vyvolaná pandemií koronaviru tento stav ještě zhoršila, když se citelně promítla do snížení či úplného výpadku příjmů mnohých osob. České právo by proto mělo vytvořit prostředky, které umožní širokým vrstvám obyvatelstva přístup k oddlužení a tak zajistí všem poctivým dlužníkům druhou životní šanci na opětovnou ekonomickou aktivitu. Celkově by se insolvenční řízení mělo maximálně zjednodušit a zefektivnit, aby bylo připraveno na vlnu osobních bankrotů následujících koronavirovou ekonomickou krizi či současné problémy s inflací a zdražováním energií apod. Součástí tohoto zjednodušení by mělo být i zavedení jednotné doby oddlužení v délce tří let, jak to předpokládá i současné právo Evropské unie. V tomto smyslu Rada doporučila vládě, aby uložila ministru spravedlnosti předložit co nejdříve novelu insolvenčního zákona, která by zpřístupnila oddlužení v délce tří let všem dlužníkům bez rozdílu.

Rada vlády pro lidská práva se ke svému dalšímu jednání sejde v lednu následujícího roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X