Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková

Zmocněnkýní vlády pro lidská práva byla od 16. února 2011 do 17. října 2013.

Vzdělání:
 • 9/1979 – 6/1987 Základní škola Praha 4
 • 9/1987 – 6/1991 Gymnázium v Korunní ul. v Praze 2 – specializace na cizí jazyky
 • 9/1991 – 5/1999 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha. Diplomová práce: Problematika směrnic Evropských společenství s přihlédnutím k příslušné judikatuře Evropského soudního dvora
 • 10/1995 – 7/1996 Právnická fakulta Univerzity Passau, Německo. Dvousemestrální studijní stipendijní pobyt ukončený diplomem Urkunde über Grundkenntnisse des deutschen Rechts.
Pracovní zkušenosti:
 • 7-8/1992 Praxe u komerčně – právní kanceláře JUDr. Ovsíka
 • 7/1993 Praxe u advokátní kanceláře Brinkmann-Wittig-Tröster – Rechtsanwälte, Worms, Německo
 • 10/1997 – 11/2001 Rödl & Partner – mezinárodní právní, auditorská a daňově poradenská kancelář (od 10/1997 studentská praxe, od 6/1999 zaměstnána jako advokátní koncipient)
 • 11/2001 – 1/2003 Advokátní kancelář Giese & Partner – zaměstnána jako advokátní koncipient
 • 12/2002 Advokátní zkouška – úspěšně složena
 • 2/2003 – 4/2003 Hilderstone College, Broadstairs, Anglie– intenzivní jazykový kurs angličtiny
 • 5/2003 – 7/2003 Právní kancelář Osborne Clarke, Londýn, Anglie – odborná stáž
 • 10/2003-12/2003 Advokátní kancelář Urge & Černohlávek – externí spolupráce v rámci zpracování projektů pro rakouskou leasingovou společnost
 • 3/2004 – 6/2010 Neziskový sektor- Nadace Naše dítě (ochrana dětských práv, www.nasedite.cz) – právnička, zástupkyně ředitelky, zakladatelka a manažerka několika projektů, zastupování nadace v mediích (TV, rozhlas, tištěná média), na tiskových konferencích, vystupování na českých i mezinárodních forech (v ČR i v zahraničí, v EU institucích)
 • aktivní činnost v oblasti legislativy neziskového sektoru, legislativy týkající se dětí a dětských práv (včetně dětí zneužívaných a pohřešovaných), internetové bezpečnosti, domácího násilí atd. (účast v ministerských pracovních skupinách, na kulatých stolech Ministerstva vnitra, v Parlamentu ČR, příležitostné zastupování nadace na Výboru pro dětská práva při Radě vlády ČR pro lidská práva )
 • zakladatelka a manažerka Linky právní pomoci (bezplatná právní pomoc pro veřejnost v oblasti dětských práv)
 • manažerka Grantového řízení pro rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu
 • vedoucí projektu Internet Hotline (první česká internetová horká linka pro boj s dětskou pornografií a pro bezpečnější internet, spolupráce s Policií ČR), zastupování nadace v mezinárodní organizaci sdružující tyto horké linky po celém světě INHOPE (www.inhope.org)
 •  zastupování nadace v mezinárodní organizaci eNACSO (European NGO Aliance for Child Safety Online – evropská mezinárodní organizace pro bezpečnost dětí na internetu, www.enacso.eu)
 • 4/2007 – 10/2009 členka představenstva Sdružení Linka bezpečí (www.linkabezpeci.cz)
 • 10/2007 – 4/2009 členka představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu (European Children´s Network)
 • Leden 2006 z pozice zakladatelky a manažerky Linky právní pomoci Nadace Naše dítě převzala v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii Rodinné právo pro kolektiv Linky právní pomoci
 • 2007 členka pracovní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti pro otázky mezinárodních únosů dětí a výkonu rozhodnutí odnětím dítěte
 • 2007 – 2009 členka Panelu odborníků Ministerstva práce a sociálních věcí pro problematiku mezinárodních únosů dětí
 • 2008 – 2009 členka pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro mediaci v netrestních věcech
Aktivní účast na konferencích:
 • 2004 - 2005 zastupování ČR v mezinárodním projektu organizace Child Focus AGIS a vypracování studie na téma „ Současný rozsah fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice“ (vydáno v knižně v AJ v publikaci Missing and sexually exploited children in the enlarged EU – Epidemiological data in the new member states – 2005, edited by Prof. G. Vermeulen)
 • 2004, 2005 Mezinárodní seminář v rámci programu AGIS – Working together in Child Protection
 • 10/2007 Konference MSpr „Když rodič unese vlastní dítě“ – příspěvek „Role nevládních organizací – pomoc při řešení rodinných krizí“
 • 11/2009 konference České advokátní komory Femina Iuris – příspěvek „Možnosti právní pomoci při ochraně dětí v neziskovém sektoru“
 • 12/2009 Panelová diskuse v Senátu ČR pod záštitou PaedDr. Gajdůškové a JUDr. Antla „Seznam se bezpečně“
 • 3/2010 Evropský smírčí institut – sympozium Diskriminace dítěte a ochrana jeho práv“ –Křtiny u Brna – příspěvek „Mimosoudní ochrana dítěte a využití mediace a práva spolupráce při řešení rodinné problematiky“
 • 2007 – 2010 zastupování nadace na mezinárodních forech v rámci členství v mezinárodních organizacích EURONET, INHOPE, Child Focus (Missing Children Europe), eNACSO
Jazykové kurzy, školení:
 • 1990-1994 Státní jazyková škola v Praze – německý jazyk
 • 1-5/1993 Goethe Institut Prag – Sprachkurs Deutsch Mittelstufe
 • 4/1996 Univerzita Passau, Německo– Zeugnis über den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse
 • 1996/1997 The British Council – General English course
 • 1997 Jazykové studio ROLINO – anglický jazyk
 • 2/2003 – 4/2003 Hilderstone College, Broadstairs, Anglie– intenzivní jazykový kurs angličtiny
 • 2005 složení jazykové zkoušky z anglického jazyka TOEFL

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter