Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Svatopluk Karásek (2004-2006)

Svatopluk Karásek byl do své funkce jmenován vládou ČR usnesením č. 1097 o jmenování zmocněnce vlády pro lidská práva ze dne 3. listopadu 2004. Nahradil tak ve funkci svého předchůdce MUDr. Jana Jařaba, který v tomto úřadu působil od 8. března 2001 (usnesení č. 225 ze dne 7. března 2001).

Zmocněnec je zároveň předsedou Rady vlády pro lidská práva, 1. místopředsedou Rady vlády pro záležitosti romské komunity a členem Rady vlády pro národností menšiny. Zmocněnec je iniciačním, koordinačním a poradním orgánem vlády v systémových otázkách ochrany lidských práv.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter